Home

Spanska possessiva pronomen

Possessiva pronomen talar om vem som äger något, min bil, ditt telefonnummer, hennes bror, hans hund, vår bok osv. I spanskan använder man mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra och su framför substantiv i singular och mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras och sus framför substantiv i plural Possessiva pronomen []. Possessiva pronomen talar om vem som äger något som min, din, hans, hennes, vår, deras... Former, förenade (vanliga) possessiva pronomen [ De possessiva pronomen spanska utformas på samma sätt som den långa formen av possessiva adjektiv, nämligen Mio, Tuyo, Suyo, nuestro och vuestro tillsammans med deras plural och feminina motsvarigheter.; Utom när de följs av former av ser, ett verb som betyder att vara, de possessiva pronomen föregås av el, la, lo, los, eller las.; Eftersom Suyo är tvetydig är det ibland. Träna Possessiva pronomen och Släktskapsord i Spanska gratis. Lär dig på 2 nivåer. Du översätter fraserna som står, alla består av possessivpronomen+s svenska / spanska - Possessiva pronomen 1. Kreativt språk Idag är kreativitet en viktig egenskap. Alla vill vara kreativa

Possessiva pronomen - lär dig spanska

Språkkurser/Spanska/Pronomen/Possessiva pronomen - Wikibook

Spanska och svenska personliga pronomen liknar varandra. Observera dock att det inte finns en spansk motsvarighet till svenskans den/det - på spanska är allting antingen maskulint eller feminint (él, ella). EXEMPEL: La ciudad es bonita. Ella es bonita Här får du lära dig om vad possessiva pronomen är för något och vad de possessiva pronomena i singular heter på spanska. I Del 2 får du lära dig pluralformerna, men det är egentligen. Spansk grammatik handlar om grammatiken för spanska (kastilianska).. Alfabetet. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z ch, ll och rr räknades.

Använda Possessiva pronomen på spanska

 1. , mitt,
 2. I denna video kan du lära dig några personliga pronomen på spanska. Kom ihåg att dessa kan variera beroende i vilket spansktalande land du är i. T.ex. använd..
 3. I spelet Personliga pronomen på spanska kan du totalt få 2 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng
 4. boll hennes katt etc. Possessiva pronomen på spanska är: • mi casa mitt hus • tu casa ditt hus • su casa hans/hennes hu

Accent sätts ut på mí mig, tú du för att skilja dessa former från de possessiva pronomina mi min, tu din.; Usted används till en person man säger Ni till och ustedes till flera man säger Ni till, dvs. att usted är ett formellt 'du' och ustedes ett formellt 'ni'.; Vosotros, som i femininum heter vosotras, används när man riktar sig till flera person som man säger du till, dvs. att. svenska / spanska - Possessiva pronomen 2. Genetisk mutation gör det möjligt att tala Människan är den enda levande varelse på jorden som kan tala Pronomen - pronombres Pronomen betyder ungefär istället för namn. Istället för att säga Anna, Miguel, Lotta, Anders använder man jag, du, han, hon, vi, ni, de etc. Dessa kallas för personliga pronomen. Personliga pronomen delas in i första, andra och tredje person, och i singular och plural Pronomen (från latin pro nomen, i stället för namn; [1] plural: pronomen eller pronomina) är en mångsidig ordklass som trots att den i de flesta språk bara innehåller ett fåtal ord är mycket betydelsefull. Förhållandet gäller för den övervägande delen av världens språk, även om det också finns språk där pronomen inte är lika vanliga som i indoeuropeiska språk, till.

I första och andra person finns ingen genitivform av personligt pronomen. Här användes istället possessiva pronomen: Min båt är vit. Vår stuga ligger där. Din tröja är snygg. Er gräsmatta behöver klippas. Personliga pronomen och deras genitivformer: Personligt pronomen - genitivformen. han - hans Han är på väg från Stockholm Possessiva pronomen uttrycker ägande. Det finns rätt många possessiva pronomen. Vilket man använder beror på två saker: Vem som äger något, och vad det ägda är för något. Said and Sara ska ge oss några exempel. Said säger: Det här är min telefon Min är ett possessivt pronomen, som hör ihop med det personliga pronomenet jag Possessiva pronomen. Possessiva pronomen. Felaktigt bruk av det reflexiva possessiva pronomenet i tredje person sin och hans händer varje dag, överallt. Det känns att alla säger fel ibland. Det händer ofta att pronomenet inte används på rätt sätt även av modersmålstalare

Possessiva pronomen. Övningen är skapad 2009-10-05 av Vasaskolan. Antal frågor: 20. Klicka Lär dig orden. Skriv Stava orden. Lyssna Lyssna. Spel Spela spel. Skriv ut Öva på papper. Välj frågor (20) Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel Som vi har påpekat förut kan possessiva pronomen också vara reflexiva. Dessa reflexiva possessiva pronomen syftar tillbaka på subjektet i samma sats. Exempel: Han tvättar sin bil. (Han tvättar sin egen bil - det handlar om subjektets bil) Det reflexiva sin betyder att subjektet i satsen är bilens ägare. Jämför detta med t.ex.: Han tvättar hans bil Reflexiva possessiva pronomen Possessiva pronomen kan också vara reflexiva. För jag, du, vi och ni är det samma som för vanliga possessiva pronomen. För hon, hon, de och den/det använder man sin, sitt och sina Artiklar på spanska; Adverb; Direkt objekt (ackusativ) Frågeord spanska; Futurum; Gerundium; Genitiv; Imperative/imperativo; Jag-formen verb; Motsatsen; Pronomen 1; Pronomen 2; Possessiva pronomen 1; Possessiva Pronomen 2; Perfekt /Pretérito perfecto; Prepositioner och lägesord; Preteritum då tid; Imperfekt då tid; Substantiv 1.

Spanska ord :: Possessiva pronomen. Min/mitt Mi. Din Tu. Hans Su . Hennes Su . Vår Nuestro. Deras Su . Den här/det här Esto. Den där/det där Eso. Dessa Estos. De där Esos. Hittar du något som inte stämmer på vår hemsida? Låt oss få veta det. Fler lektioner i spanska. Lektion 118 Frågor Possessiva pronomen Possessiva pronomen är ord man använder för att beskriva ett ägande eller tillhörighet. T.ex, istället för att säga Det är Robertos hund (om vi pratar om en kille som heter Roberto), kan vi säga Det är hans hund. (Personliga pronomen) Possesiva pronomen singular plura Start studying Spanska possessiva pronomen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Possessiva Pronomen worksheets and online activities. Free interactive exercises to practice online or download as pdf to print Pronomen på spanska: Grundläggande regler - Språk - 2020 Funktionen av pronomen på spanska skiljer sig inte från den roll de spelar på ryska: de anger ett visst objekt, dess karaktär eller nummer utan att namnge dem. Ur denna synpunkt klassificerar lingvistiken pronomen (pronombres) i vissa klasser, bland vilka är personliga, possessiva, demonstrations- och negativa Spanska har två typer av possessiva adjektiv: kortform possessiv, som går före substantiv de refererar till, och långa bildar possessiv, som går efteråt. Det finns ingen skillnad i betydelse mellan de två formerna av possessiv, även på kort sikt används oftare. Suyo ofta uppfattas annorlunda i Spanien än i Latinamerika

Sp 2: Reflexiva verb - YouTube

Possessiva pronomen och släktskapsord • Spanska - Elevspe

Possessiva pronomen på spanska används precis tvärtom jämfört med svenska. Här får du råd och tips för att underlätta att förstå Då det finns ett subjekt i 3:e person som äger något i satsen används det reflexiva possessiva: sin (före en-ord), sitt (före ett-ord) och sina (före plural) istället det possessiva pronomen: hans, hennes, dess och deras. 3:e person: han, hon, den, det och de. För 1:a och 2:a person används alltid det possessiva pronomenet. Se filmen Ex pronomen - Presente del verbo Estar - spanska - Question words in Spanish quiz - Preposiciones en español - Frases con el verbo Ser - Spanska - prat Frågor om possessiva pronomen. Skriv dina svar på ett papper eller skriv ut sidan. 1. Vad är possessiva pronomen? 2. Skriv ner meningar med tio olika possessiva pronomen. 3. Skriv ner fem meningar och använd fristående possessiva pronomen. 4. Vilka ord är possessiva pronomen i nedanstående meningar? De borstade sina tänder snabbt. Mina. Reflexiva possessiva pronomen Possessiva pronomen kan också vara reflexiva. För jag, du, vi och ni är det samma som för vanliga possessiva pronomen. För hon, hon, de och den/det använder man sin, sitt och sina. En - ord Ett - ord Plural(flera) jag min mitt Mina du din ditt Dina vi vår vårt Våra ni er ert Er

Du behöver bara tänka på reflexiva possessiva pronomen när ägaren står i tredje person. han, hon, hen, den, det, dom. I alla de fallen använder du: sin, sitt, sina Om det ägda är i singular och utrum: sin. Hon äter sin macka. Om det ägda är i singular och neutrum: sitt Han är på sitt rum Receptionisten Britt-Inger tipsar om hur man kan man slippa bråka med sina syskon, bara man använder sig av rätt pronomen. Mats på lagret delar också med sig av sina tips och visar hur man kan får godiset under fredagsmyset att bli rättvist fördelat med pronomenskålar. Vems är blommorna som plötsligt dyker upp i receptionen? Balladen om pronomen sätter musik till ordklassen och. En del av Folkbildningens öppna lärresurser. Skip to content. Vad är grammatik? Ordklasser; Substantiv. Konkreta - abstrakt Possessiva pronomen är ord man använder istället för ett substantiv för att beskriva ett ägande eller tillhörighet. Se denna artikel - Vad är possessiva pronomen? 2. Skriv ner meningar med tio olika possessiva pronomen. Se denna artikel - Vad är possessiva pronomen? 3 Possessiva pronomen. Ett possessivt pronomen betyder ett ägande. Varje personligt pronomen har ett tillhörande possessivt pronomen. personligt possessivt jag min, mitt, mina du din, ditt, dina han hans (genitiv) sin, sitt, sina hon hennes (genitiv) sin, sitt, sina den/det dess (genitiv) sin, sitt, sina vi.

Kapitel 11 - uppgift 3 - åk 8 - Interactive worksheet

Possessiva pronomen 1 - svenska / spanska

possessivt pronomen översättning i ordboken svenska - spanska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Pronomen kallas ord som inte har en egen betydelse utan ersätter ett eller flera substantiv, en satsdel eller en sats. Personliga pronom.. Pronomen är ord som kan användas istället för egennamn och substantiv för att hänvisa till personer, djur eller saker. Vi kan variera oss mer med hjälp av pronomen - utan pronomen skulle våra texter bli tråkiga. Exempel: Erik är vegetarian. Han (Erik) äter inte kött. Detta var ett exempel på en mening med pronomen so

Possessiva pronomen skriver du tillsammans med ett substantiv. Du skriver det före substantivet. Jag har en bil. Det är min bil. Han har ett barn. Det är hans barn. Du måste tänka mycket på substantivet. Det är inte samma för alla substantiv. Jag har en bil Pronomen uppdelas normalt i ett antal klasser efter funktion. Man gör en två-gradig indelning: definita, indefinita och interrogativa pronomen, där de definita ytterligare uppdelas i personliga, possessiva, relativa, demonstrativa, reflexiva och reciproka pronomen. Denna lista över undergrupper till pronomen är inte komplett. Hyponyme

Spanska spel

Personliga och possessiva pronomen Personliga och possessiva pronomen ersätter substantiv. De delas in i första, andra och tredje person singular och plural. Första person inkluderar talaren ( jag, vi) , andra person avser den eller de som man talar till ( du, ni) och tredje person de eller dem man talar om ( han, ho Denna kategori innehåller samtliga uppslag där minst en av definitionerna har taggats som Possessiva pronomen. Orden kan även tillhöra andra kategorier; se respektive uppslagsord. Se även kategorierna: ← Kategoristartsida, Svenska/Alla uppslag, Svenska, Possessiva pronomen, Svenska/Pronomen

1 - Yo (jag - första person singular) 2 - Tú (du - andra person singular) 3 - Ella (hon - tredje person singular) El (han - tredje person singular) Usted. Possessiva pronomen på svenska och kinesiska Vietnamesiska: Ordföljd i frågor, ja och nej, vietnamesiska (Anna-Karin Almswik) Träna: Övning 1 Övning 2 Övning 3 (TryckCtrl och + om texten är för liten) Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar WordDive har satt ihop en praktisk introduktion till grundläggande rysk grammatik!. Nedan finner du en lista över grammatiska regler för det ryska språket. Du kan antingen klicka på ett ämne du är intresserad av eller läsa igenom alla i din egen takt i den ordning de presenteras Possessiva pronomen är en kategori av pronomen som används för att beteckna ägande. [1]I många språk kongruensböjs med det ägda, som är huvudord till pronominet, typiskt sett en nominalfras.Possessiva pronomen påminner i de flesta språk på det sättet om artiklar eller adjektiv och kallas ibland därför för adjektiviska pronomina.. I svenskan gäller detta de personliga. Sök på den här webbplatsen. Kursmeny. YBC-kurse

Possessiva pronomen spanska - en övning gjord av

Till objektspronomenen hör en liten grupp personliga pronomen som uttrycker objektsform i singular. Tecknet OBJ-PRO-1 har handformen måtthanden med handflatan inåt som förs nedåt på bröstet. Tecknet uttrycker första personens pronomen och motsvaras i svenskan av 'mig' Pronomen är ord som används i stället för namn, som: Elin kom förbi affären. Hon köpte mjölk. Pronomen kan användas för att inte låta tjatig. Det finns flera undergrupper av pronomen. Tre av undergrupperna är personliga, possessiva och reflexiva pronomen

personligt nominativ personligt objekt possessivt i singular possesivt i plural; jag: mig: min / mitt: mina: du: dig: din / ditt: dina: han: honom: hans: hans: hon. Possessiva pronomen är ord som används istället för substantiv för att beskriva ett ägande eller tillhörighet. I engelskan förekommer de bland annat i förenad form - that is my pen (det är min penna), eller i självständig form - that is mine (den är min). Som illustrerat i exemplet kan det självständiga possessiva pronomen användas utan att höra ihop med ett substantiv. Possessiva pronomen Visar vem som äger eller har något Det finns två former; Förenade (står med ett substantiv) Självständiga Exempel I want your answer now (förenat) Is this Lisa´s brush? No, it´s mine (självständigt) Svenska Förenade Självständiga Min my Pronomen kan bland annat beskrivas som en typ av ord som ersätter substantiv (t.ex. jag, någon). Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av pronomen och se exempel på hur ordet används i det svenska språket Personliga, possessiva och reflexiva pronomonen -> scrolla ner för att se possessiva och reflexiva pronomen! Personliga pronomen . Singular Plural. I → me (jag → mig) we → us (vi → oss) you → you (du → dig) you → you (ni → er

Pronombres - pronomen Spanskísim

Lär dig spanska - Personliga pronomen

Possessiva pronomen spanska. The exercise was created 2016-04-10 by antonia_lindblom. Question count: 6. Click Learn the words. Type Spell the words. Listen Listen. Games Play games. Print Exercise hard copy. Select questions (6 Mar 4, 2019 - Possessiva pronomen talar om vem som äger något, min bil, ditt telefonnummer, hennes bror, hans hund, vår bok osv. I spanskan använder man mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra och su framför substantiv i singular och mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras och sus framför substantiv i plural

Español - spanska: SPANSKA ÅK 89o grado | Fyllingeskolan Språk åk 6- 9

Possessiva pronomen i franskan (övningar) - Franska

De förenade possessiva pronomina används direkt före det substantiv man talar om: min bil, din spanskbok, vår grötfläck Spanska reflexiva pronomen. Ett reflexivt pronom är ett pronom som syftar tillbaka på subjektet i samma sats Possessiva pronomen spanska. Övningen är skapad 2015-02-20 av erikadelcarmen. Antal frågor: 17 Possessiva pronomen Skriv den possessiva formen. På Övningsmästarens Glosmästaren täcker språken engelska, spanska, tyska, franska och italienska för årskurserna 4-9 samt gymnasiet. Klicka på den bok du vill arbeta med och välj sedan kapitel Start studying Att jämföra på spanska (adjektiv/komparation), Uttryck med TENER, possessiva pronomen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Översätta possessiva pronomen från svenska till spanska

Possessiva pronomen säger vem som äger något. Istället för att jag säger: det är Malins bil, säger jag: det är min bil. Vi skiljer mellan singular (en- och ett-ord) och plural. Ex. Detta är mitt bord (ett bord) och min soffa (en soffa) och mina stolar (flera stolar). Se film nedan Exempel på possessiva pronomen De possessiva pronomenen beskriver vem som äger något, dvs ägaren, och böjs efter genus och numerus. Förenade possessiva pronomen Det ä..

Svenska: possessiva pronomen. Posted on 2009-11-17 by o3xn. When learning German I had a hard time choosing between the various sein, seine, etc. pronouns. As I encountered the stuff in Swedish I thought it would be best to deal with this part of grammar once and for all Possessiva pronomen del 1 (singular) - Botkyrkaflipp

Ni har väldigt många pronomen i svenskan, konstaterar N och ser lite trött ut. Det stämmer att vi i svenskan har många pronomen eller i vart fall många former av pronomen eftersom vi böjer till exempel personliga pronomen efter om det är plural eller singular, och efter om det är subjektsform, objektsform eller genetivform Och de funkar preciss på samma sätt på spanska. Problemet, som ni vet, är att på spanska så har vi olika typper av ord: Maskulin, Femenin samt som Singular och Plural. Här har ni en ruta med alla olika pronomen. SINGULAR PLURAL MASKULIN LO LOS FEMENIN LA LAS På spanska pronomen placeras ALLTID innan verbet. Compro la leche ----> (Yo) la. possessiva pronomen, undergrupp av pronomen med ungefär samma betydelse som genitiv: min cykel (jämför Pers cykel), (16 av 111 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse

Possessiva (reflexiva) pronomen. När ska man använda sin/sitt eller hans/hennes? Se en film om detta! Possessiva pronomen (reflexiva) Lämna ett svar Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras. Kommentar. Namn. E-postadress. Webbplats. Categories. Inga kategorier; Archives. Calendar Possessiva pronomen Hallo! Här är de bilderna från smartboardgenomgången som vi använde när vi tittade på våra possessiva pronomen. Försök träna in de olika formerna (mein, dein, sein... osv) så att ni kan dem utantill. Det kommer att underlätta för er när vi jobbar om ni kan dessa bra Possessiva pronomen på engelska (ägandeorden) Reflexiva pronomen på engelska; Some/ any på engelska; Engelsk ordföljd - hur ska man tänka? Verb i pågående form i engelska - ing-form; Do omskrivning - hur ska man använda do/does/did? Verb i presens på engelska; Oregelbundna verb i alla tempus - hur-funkar-det- film. På spanska skiljer man mellan FÖRENADE POSSESSIVA PRONOMEN och SJÄLVSTÄNDIGA POSSESSIVA PRONOMEN (eller betonade). De. Poss (franska possessiva pronomen) Snabbfakta: 400 uppgifter, fransk textmassa ca 12 normalsidor, utan ljud, ingående felanalys, från nybörjar­stadiet . Franska 1 - 3 självständiga personliga pronomen

Glosor

Possessiva pronomen Showing 1-14 of 14 messages. Possessiva pronomen: Marcus Strömberg: 11/8/09 3:35 AM: Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille: Dictaque post toties, nil nisi dicta vides. En av de snabbaste sprï¿œktrenderna i svenskan fï¿œr tillfï¿œllet lï¿œr var Personliga pronomen används då man syftar på personer och föremål. 1:a person står för de som utför en handling, 2:a person står för de eller dem som man utför handlingen med och 3:e person är de eller dem som man t.ex. talar om. 1:a och 2:a person både plural och singular har en genitivform som är böjbar, t.ex. min, mitt, mina och kallas då för possessiva pronomen Personliga och possessiva pronomen. Hej, Jag har lite problem med att förstå hur man kan använda det personliga pronomet man (subjektsform) i objektsform (en). Mitt exempel från hur jag förstått det: Man ska läsa böcker. En ska läsa böcker. Tror inte jag förstår. Samma förvirring sker med possessiva pronomen Man och Ens Possessiva pronomen används för attuttrycka ägande.T.ex. min katt.Hans fågel.Vår bil.Han har sin gula hatt.Ert hus.Din pappa. 3. Här kommer formerna i singular..Min, mitt miDin, ditt tuHans, hennes, sin, sitt suVår, vårt nuestro/nuestraEr, ert.

2019-mar-04 - Possessiva pronomen talar om vem som äger något, min bil, ditt telefonnummer, hennes bror, hans hund, vår bok osv. I spanskan använder man mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra och su framför substantiv i singular och mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras och sus framför substantiv i plural POSSESSIVA PRONOMEN - DEL 1: POSSESSIVA PRONOMEN - DEL 2: Tillbaka. Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång. Reflexiva, possessiva pronomen Subjekt Possessiva pronomen Jag min mitt mina Du din ditt dina Han hans Hon hennes Den, det dess sin sitt sina Vi vår vårt våra Ni er ert era De deras sin sitt sina Regler: Sin, sitt, sina är aldrig subjekt Possessiva pronomen (To possess betyder att äga på engelska) Visar vem/vad som äger något. personliga pronomen . jag du han hon den det vi ni de. possessiva pronomen. min din hans hennes dess dess vår er deras. mitt ditt. mina dina. Exempel: Boken är min. Det är min bok! Boken är din. Det är din bok! Bokens är hans

våra possessiva pronomen. Ännu en förenkling av grammatiken som i någon mån också bidrar till ökad oklarhet, men som antagligen är mycket svårstoppad.--Marcus ***@abc.se. Björn Westling 2009-11-08 11:47:23 UTC. Permalink. Post by Marcus Strömber 04.03 Possessiva pronomen Due No due date Points 11; Questions 2; Time limit None Allowed attempts Unlimited Instructions. Läs om possessiva pronomen i grammatiken innan du gör övningen. Only registered, enrolled users can take graded quizzes Related items. By Instructure. Studentaktiviteter för Spanska Direkt och Indirekt Object Pronomen Inkludera: Vid denna tidpunkt har eleverna lärt sig om spanska direktobjektpronomen. Det är dags att introducera indirekta objektpronomen

 • Python inheritance.
 • Hungerspelen 3.
 • Scorpion paige.
 • Barnet i kraftverksdammen flashback.
 • Gravid v 28.
 • Flashback mantorp fup.
 • Solen jorden månen storlek.
 • 99designs contest.
 • After sun test.
 • Ronden podcast instagram.
 • Alfabetet utskrift.
 • Ауди модели.
 • Luftfräschare ica.
 • Gta san andreas wettbüro karte.
 • .off javascript.
 • Meet me inside lyrics.
 • Almanacka namnsdagar.
 • Oscar zia bror.
 • Escher stairs.
 • Grön gubbe berlin.
 • Sveriges dyraste hus genom tiderna.
 • Förvaltaren fastigheter.
 • Backpacka västkusten australien.
 • Military diet for beginners.
 • Baden baden stol trä.
 • Cowboy bebop season 1 episode 1 english dub.
 • Talsperre lütsche.
 • Bästa gamingskärm 2017.
 • Rappel english.
 • Affär och tuppkam crossboss.
 • Digitala skyltar utomhus pris.
 • Bonprix studentrabatt.
 • Byggmax skene.
 • Lg g6 price.
 • Echte baby tiger kaufen.
 • Klädindustrin arbetsförhållanden.
 • Colson whitehead babel.
 • Leveranstid volvo xc60 2017.
 • Ett tillstånd.
 • Retroperspektivt.
 • När firar danmark jul.