Home

Vindelälven kraftverk

Planerade att bygga kraftverk i Vindelälven SVT Nyhete

Planerade att bygga kraftverk i Vindelälven. Publicerad 18 augusti 2017. 1993 blev Vindelälven utsedd till nationalälv. Älven blev därmed fri från utbyggnader I motsats till Vindelälven är Umeälven nästan helt utbyggd och älvens kraftverk producerar årligen cirka 10 TWh el. Den största kraftstationen är Stornorrfors, knappt 15 km uppströms Umeå, som med sin installerade effekt på knappt 600 MW är landets näst största vattenkraftverk

Framsidan Projekt Umeälve

Vattenfall färdigställde en ny fisktrappa i anslutning till kraftverket 2010. Den är nu en av Europas modernaste och konstruerad för både upp- och nedvandrande fisk. Uppvandrande fisk kan via trappan nå sina lekplatser i den outbyggda Vindelälven. Nedvandrande fisk på väg mot havet leds via en fiskavledare in och ner genom trappan SVT Nyheter Västerbotten har rapporterat om planerna som fanns på att bygga kraftverk i Vindelälven. Älven är idag fritt strömmande och nu vill man även att det ska bli ett biosfärområde Vattenkraft står för knappt hälften av produktionen av elektricitet i Sverige.De mest kraftproducerande älvarna är Luleälven i Norrbotten, samt Indalsälven i Jämtland och Medelpad. De största svenska vattenkraftverken finns i övre Norrland.De så kallade nationalälvarna, Kalix älv, Torne älv, Piteälven och Vindelälven, liksom en rad andra älvsträckor och åar, är genom.

Våra kraftverk: Stornorrfors - Vattenfal

 1. Vindelälven, orörd, kraftfull och mytomspunnen. Genom en glest befolkad dalgång med vild natur och levande kulturbygder sträcker älven ut sig i ömsom brusande forsar och lugna sel. Den närmare 50 mil långa resan börjar vid källflödena i gränslandet mellan Norge och Sverige, geno
 2. Stornorrfors är ett vattenkraftverk vid Norrforsen i Umeälven, knappt 15 km uppströms Umeå i Västerbotten.Det ägs av Vattenfall AB (74,15 %) och Umeå kommun (25,85 %) [2] och togs i drift 1958. [3] Det har fem turbiner med en sammanlagd effekt på 599,4 MW och är med det Sveriges näst största vattenkraftverk, efter Harsprånget i Lule älv
 3. Överskottsvatten kan lämna dammen från kraftverkets överkant. Ibland ser man även så kallade laxtrappor bredvid kraftverket som ska låta djurlivet kunna vandra upp genom vattendraget trots att man spärrat det med ett vattenkraftverk. Vindelälven. En av Sveriges få kvarvarande orörda älvar
 4. Sveriges skyddade älvar är: Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven, Vapstälven, Moälven, Lögdeälven, Öreälven, Byskeälven och Råneälven. I Vindelälven och Piteälven finns dock kraftverk. Skyddade älvsträckor är: Klarälven: på sträckan Kärrbäcksstran-Edebäck. Västerdalälven: uppströms Hummelforsen och nedströms Skiffsforsen

Vindelälven är helt oreglerad och orörd av utbyggnad men eftersom Umeälven är utbyggd, kraftverk vid Norrfors, så är uppgången av lax är begränsad till det antal som passerar laxtrappan. Totalt avrinningsområde 12629 km². År 1993 utsågs Vindelälven till nationalälv av Sveriges riksdag. Samiskt namn på älven är Vidduoljiennuo 1958 byggdes Stornorrfors kraftverk i Umeälvens nedre del. Uppförandet av detta stora kraftverk innebar dessvärre att både lax och havsöring fick det besvärligt att ta sig från havet upp till sina lekplatser i Vindelälven. När man bygger ett sådant kraftverk skall man kompensera den skada som uppstår på bl.a. fisket

Så ska Vindelälven sättas på världskartan SVT Nyhete

På lördag invigs Vindelälven som så kallat biosfärområde. Bakom den utnämningen står FN-organset Unesco. Även om älven inte har några kraftverk förändras den ständigt Vindelälven, som inte har några kraftverk, har varit en betydande producent av lax. - Men inte lika viktig som Torne älv eller Kalixälven, påpekar Carlstrand

Vattenkraft i Sverige - Wikipedi

1962 kommer förslaget att bygga kraftverk i Vindelälven. Boende längs hela Vindelälven såg sin omgivning hotas och det blev en stor strid om utbyggnadsförslaget. En del var för men de flesta emot Umeälven är 470 km lång och har producerat elenergi sedan 1800-talet. Det första kraftverket, Klabböle, är nu museum. Älven börjar vid norska gränsen i sjön Överuman och slingrar sig längs Blå vägen och passerar på sin färd mot Östersjön kommuner som Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå Ume älv (eller Umeälven) är en av de stora Norrlandsälvarna, 470 km lång. Avvattningsområdet är cirka 29 300 km² och medelvattenföringen vid mynningen cirka 450 m³/s. [1] Älven börjar vid norska gränsen i sjön Överuman, i sydvästra Lappland, Storumans kommun, rinner mot sydöst och mynnar i Norra Kvarken mellan de av Obbolabron förenade samhällena Holmsund och Obbola i Umeå. Avveckling av Långforsens vattenkraftstation Jämtkrafts styrelse beslutade den tionde februari 2020 att Långforsens kraftstation ska avvecklas Nu tycker jag det är dags för Sorsele Kommun, men kanske även andra kommuner längst med Vindelälven att bli delägare i Stornorrfors kraftverk, eller i alla fall få lite kickback från intäkterna av elproduktionen i det kraftverket. Vi har sedan 1958 passivt deltagit i vattenfalls intäktskassa genom Vindelälven

Vindelälvsfiske - Fisket i Vindelälven från Kust till

Elektricitet i Sverige har förekommit sedan 1870-talet då de första demonstrationerna med batteri- respektive dynamodrivna båglampor och glödlampor genomfördes. År 1884 byggdes det första elektricitetsverket av privatägda Elektriska AB i Göteborg som levererade ström till knappt 1 000 glödlampor, i huvudsak till butiker och restauranger i de centrala stadsdelarna Fyra små byar vid Vindelälven har förhoppningar om att få nya resurser till utveckling i området genom en upprustning av det gamla kraftverket i Gertsbäcken. Under våren räknar Grannäs. Nedströms kraftverket är älvfåran ofta torrlagd långa sträckor. Kalix-, Torne-, Pite- och Vindelälven. De är skyddade som nationalälvar. Vattenkraft i världen. Vattenkraft är den största förnybara energikällan i världen. Kring 4 150 TWh vattenkraftsel producerades 2019

Norrfors by är belägen 50-100 meter över havet och området kännetecknas av en kuperad terräng. Namnet syftar på de stora forsarna i Umeälven och bebyggelsen på älvens norra sida blev Norrfors och byn på södra sidan fick namnet Sörfors. Vid Umeälven och Truthällorna, sydost om Norrfors fiskodling, finns Sveriges nordligaste plats med hällristningar. Hela 54 stycke Kraftverken i Stadsforsen och Midskog, båda i Indalsälven, tog bara drygt två år att färdigställa. Stalon planerades att ta sju år, men färdigställdes på tre. Den hastiga utbyggnaden innebar att Vattenfall fick rekrytera stora arbetsstyrkor - anläggningsarbetare som flyttade med från bygge till bygge Modern teknik och ökad kunskap gör dock att miljöpåverkan från kraftverken hela tiden minskar. Välfyllda vattenmagasin ger lägre elpriser På den Nordiska elbörsen Nordpool påverkas priserna av flera faktorer, bland annat hur mycket vatten det finns i vattenkraftverkens vattenmagasin och hur mycket el vi behöver importera till Norden

Vindelälven kan bli biosfär | SVT Nyheter

Eftersom Åman är ett biflöde till Vindelälven, - Jo, det är ingen vidare affär att köpa ett kraftverk som sedan måste rivas, konstaterar Mikael Krane Åman Nedre kraftverk är beläget vid vattendraget Åman, som är ett biflöde till Vindelälven, mitt i Åmsele i Vindelns kommun ca 9 mil nordväst om Umeå. Vattenkraften på platsen har nyttjats sedan mitten av 1800-talet för såg- och kvarndrift. År 1912 bildades Åmsele elektriska förening och under åren 1917-191 Den 24 september satt Stiftelsen för Östersjölaxen med i Fullmäktige i Skellefteå. Frågan om en utrivning av Hednäs, Skellefteå krafts vattenkraftverk, i Åbyälven fanns med på dagordningen. Vänsterpartiet har lagt in en motion om utrivning av Åbyälvens enda kraftverk Striden om Vindelälven rymmer stor dramatik, och frågan orsakade politisk splittring både inom partier och inom den socialdemokratiska regeringen. Först 1970 gav Olof Palme besked. Älven skulle få forsa fritt. Därmed gick en långvarig epok av storskalig vattenkraftsutbyggnad mot sitt slut

Oro för Vindelälvens lax ger senare fiske | Aftonbladet

Striden om Vindelälven Vindelälven har setts som ett åtråvärt objekt av kraftindustrin och ingick från år 1962 bland Statens Vattenfallsverks planerade projekt. I april 1970 beslutade dock regeringen Palme att Vindelälven inte skulle byggas ut lägst belägna kraftverket Stornorrfors. Vindelälven är klassad som en av fyra nationalälvar och är . skyddad mot utbyggnad i grundlagen. Årsmedelvattenföring är vid Pengfors uppströms Vindelälvens inlopp 240 m3/s och vid Stornorrfors 445 m3/s För sådana som är intresserade av Vindelälven, kände min pappa Tore eller inte har bättre för sig så kommer den här. Den första 'Vindelälvsmotionen': Därmed har de flesta av de norrländska älvarna förvandlats från fritt rinnande floder till ett system av kraftverk med mellanliggande dammar

Energi i fokus under Nationalälvens dag | SVT Nyheter

vindelalven.se - Vindelälvsdale

Som jämförelse har Sveriges största kraftverk Stornorrfors i Ume-/Vindelälven en slukförmåga på cirka 1000 m3/s. Itaipu har 120 m fallhöjd och producerar årligen cirka 90 TWh, vilket tillgodoser 16 % av Brasiliens totala elbehov Istället sker investeringar för att modernisera och öka kapaciteten i de kraftverk som redan finns. De stora nationalälvarna i Sverige som Vindelälven, Torneälv, Piteälv och Kalixälv är helt skyddade mot utbyggnad. Vill du göra ytterligare en insats för naturen kan du välja vårt avtal märkt med Bra Miljöval Även om både lax- och havsöringsbestånden i viss utsträckning är påverkade av Stornorrfors kraftverk har de mycket stort skyddsvärde och få motsvarigheter i landet. Vindelälven är den sydligaste av våra fyra nationalälvar och är den enda återstående fjällälven som liknar de sydligare och nu outbyggda fjällälvarna beträffande ekologi- och landskapsutveckling

Stornorrfors - Wikipedi

 1. Riksdagen har bestämt att det inte får byggas vattenkraftverk vid Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven. Men man får förbättra de kraftverk som Sverige redan har så att de kan producera mer. Det går i och för sig åt mycket pengar att bygga ett kraftverk, men detta jämnar ut sig eftersom att drift och underhållskostnaderna är väldigt låga
 2. Det kraftverk som inte bara stora delar av allmänheten i Sverige utan även förvånansvärt många politiker, tjänstemän vid myndigheter, akademiker och företrädare för miljöorganisationer envist hävdar inte finns, aldrig har funnits och absolut aldrig kan finnas i framtiden. Sikfors kraftverk i Piteälven
 3. dre älvar
 4. Nära 200 miljoner kronor har investerats vid Stornorrfors kraftverk så att laxarna ska kunna ta sig förbi vandringshindret och upp till lekplatserna i Vindelälven. Det är en konsekvens av EU:s vattendirektiv som skärper miljökraven för vattenkraften

Vindelälven är en av fyra norrlandsälvar som fortfarande inte har några kraftverk. De övriga tre är Kalix, Pite och Torne älvar. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet Det blev en fin kväll vid Vindelälven, om än kall. River Film Stories hette timmesprogrammet som visades på storskärm utomhus med mestadels korta filmer med älvanknytning. Den väldiga översvämningen 1938, tidig stumfilm från flottningsepoken och SF-film om tiden då de flesta älvarna byggdes ut och vilka offer det krävde Förbättring av laxöringsbeståndet i Vindelälven (doc, 58 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra fiskpassagen i Stornorrfors kraftverk

Vattenkraft - så funkar det El

Vindelälven, som inte har några kraftverk, har varit en betydande producent av lax. Men inte lika viktig som Torne älv eller Kalixälven, påpekar Carlstrand. Nästan 27 400 laxar får tas upp. Vindelälven är ett av Europas sista, stora fritt strömmande vattendrag. När man på 1960-talet planerade att bygga en rad kraftverk i Vindelälven väcktes ett stort lokalt, regionalt och nationellt engagemang och 1970 beslöt den svenska regeringen att Vindelälven skulle få förbli fritt strömmande Järkvissle kraftverk i Indalsälven. Avbildad, ort Sverige Västernorrland Sundsvall Järkvissle; Järnvägsbro över Vindelälven i närheten av Vindeln station. 1 picture 3 Fotograf okänd, Bro över Ångermanälven vid Meselefors. 1 picture 3. Kraftverket i Marviken tas i drift. Det har kallats världens enda oljeeldade kärnkraftverk och betraktades av många som ett stort misslyckande. Men Marvikens kraftverk gav under flera decennier ett viktigt tillskott till den svenska elförsörjningen Den 470 kilometer långa Umeälven rymmer idag 17 kraftverk och rinner upp i Överuman intill norska gränsen i Lappland. Älven slingrar sig vid sidan om Blå vägen och passerar på sin färd mot Östersjön kommuner som Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Den största sjön i älvsystemet är Storuman

vattenkraft.info - Vattenkraften i Sverig

Stornorrfors kraftverk satsat på bygget av en ny fisktrappa som nu ersätter den gamla från 1958. Denna satsning ligger utanför projekt Kust till Fjäll, men är ändå en förutsättning för en lyckad helhetslösning där bl.a. en fiskavledare för nedströmsvandrande fisk ingår. Fisktrappan togs i drift 20 maj 2010 och har nu alltså vari För 50 år sen planerade man att bygga en rad kraftverk i Vindelälven. Starka folkliga protester växte fram längs Vindelälven och Laisälven. 1970 beslöt den socialdemokratiska regeringen att Vindelälven skulle få förbli fritt strömmande och 1993 utsågs Vindelälven till en av Sveriges Vindelälven - en 45 mil lång naturkraft som söker sig fram från södra Lappland, genom Västerbotten och ut mot kusten - var för 50 år sedan föremål för en omfattande debatt. Kommunerna längs Vindelådalen ropade efter arbetstillfällen och statliga Vattenfall utlovade jobb, skatteintäkter och fler invånare Stornorrfors kraftverk (Sveriges största energiproducerande vattenkraftverk) som färdigställdes 1958 och då ersatte Norrfors gamla kraftverk som varit i drift sedan 192 6. Vindelälven som inte är utbyggd har ett vilt lax- och havsöringbestånd som påverkas starkt av damm- och kraftverksbyggnaderna Skellefteå Kraft ansöker nu hos Mark- och miljödomstolen om att få riva kraftverket. När rivningen av vattenkraftstationen och tillhörande damm inleds, tidigast nästa sommar, kommer miljön i närområdet att påverkas. Rivningsarbetet anpassas dock för att på bästa sätt bevara områdets karaktär och återskapa en naturlik forsmiljö

Små kraftverk oroas av nya dyra regler Ett nytt lagförslag gällande vattenkraft i landet har skapat oro hos närmare 300 ägare till mindre vattenkraftverk i 22 JAN 2018 MIN EKONOM

Skellefteå kraft anmäls även för en rad andra händelser, vid kraftverken i Agnäs och vid Stora Bygdeträsket där de inte kunnat släppa ut tillräckligt med vatten i samband med snösmältningen. Skellefteå kraft anmäls också för miljöbrott i samband med ett oljeutsläpp som skedde i Skellefteälven vid Krångfors kraftstation Trots att Vindelälven är oreglerad påverkas den ändå av vattenkraftsutbyggnaden i Umeälvens Stornorrfors. Tack vare den cirka 300 meter långa laxtrappan vid kraftverket kan både lax och havsöring vandra upp i Vindelälven för lek Umeälven är en kraftigt reglerad älv. I de översta kraftverken Abelvattnet och Gejmån är regleringsgraderna 114 respektive 94 %. I Umeälvens övriga kraftverk är reglerings-graderna ca 50 % förutom i Stornorrfors där regleringsgraden sjunker till 26 % på grund av den oreglerade tillrinningen från Vindelälven

Fler älvar och floder i världen exploateras

Vindelälven Sportfiskeguide

Värst är det i Vindelälven där det är stora problem med beståndet för tredje året i rad. Sjukdomar och svårighet för laxarna att vandra förbi kraftverket i Stornorrfors tros vara orsaken. SmålandsPosten - 04 dec 18 kl. 21:5 Lilla Luleälven (lulesamiska: Unna Julevädno) [1] är en älv i norra Norrland, Norrbottens län, 238 kilometer lång, avrinningsområde ca 9800 km², biflöde till Luleälven.Dess längsta källarm heter Tarrajåkkå och rinner upp i södra Sarekfjällen.Älven rinner mot sydost, passerar sjön Saggat (302 m ö.h.),och får därefter en rejäl påspädning av vatten från Blackälven när. Kalix älv och Vindelälven inte får byggas ut med vattenkraftverk. VATTENKRAFT GENOM TIDERNA Trängslets kraftverk har Sveriges högsta damm med en höjd på 125 meter, de övriga 17 metrarna nyttjas i en sprängd tunnel på 4,3 kilometer. Kraftverket har även en av de till volymen störst

Video: Vindelälvsfiske - Fiskekort

Paradisö växer fram mitt i Vindelälven vid lågvatten SVT

Olidans kraftverk, även kallad Trollhättans kraftstation var på sin tid Sveriges nationalkraftverk. Idag står Vattenkraft för cirka 30 - 45 procent av produktionen av elektricitet i Sverige. De mest kraftproducerande älvarna är Lule älv i Norrbotten och Indalsälven som rinner genom Jämtland och Medelpad Värst är det i Vindelälven där det är stora problem med beståndet för tredje året i rad. Sjukdomar och svårighet för laxarna att vandra förbi kraftverket i Stornorrfors tros vara orsaken

Vindelälven rinner från gränsen mot Norge i södra delen av Arjeplogs kommun, rinner mot sydost genom hela Sorsele kommun, inklusive sjön Storvindeln, passerar Vindelns kommun och en liten flik av Umeå kommun, och rinner slutligen i Vännäs kommun söderut för att mynna i Umeälven strax öster om Vännäsby, blott 25 km från havet Därför har den Svenska riksdagen kommit fram till att några av de norrländska älvarna inte får byggas ut med kraftverk. De älvar som blivit skyddade mot utbyggnad är Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv, tillsammans med ett antal mindre älvar och älvsträckor I drygt 35 år har jag fiskat 500m nedanför utloppet fr Stornorrfors kraftverk. Varje år har jag, och fiskekompisa,r fått ett antal utvandrande laxar i Maj månad. Men de tre senaste åren när.

Oro för Vindelälvens lax ger senare fiske Aftonblade

VästerbottenCamping i Västerbotten - CampingStiftelsen för Östersjölaxen köper ut laxfällfiske inom

Uddby kraftverk 0 Var där 4 Vill dit Uddby kraftverk Tyresö kommun. Favorit; Vill dit (4) Var där (0) De tidigast kända verksamheterna är en mjölkvarn som nämns 1409 och senare en såg. År 1621 anlades ett av Sveriges första pappersbruk här av Gabriel Oxenstierna, byggherre till Tyresö slott. Papperstillverkningen. små kraftverk står för endast 0,7 procent av elproduktionen. Endast ett fåtal av de svenska vattenkraftverken har Fyra älvar i Sverige är helt outbyggda: Kalix-, Torne-, Pite- och Vindelälven. De är skyddade som nationalälvar. Vattenkraft i världen. Vattenkraft är den största förnybara energikällan i världen. Kring 4 150. Vattenmängden i älvarna och landskapets höjdskillnader skapar förutsättningar för kraftverk. Pite älv och vindelälven. Detta gör de omöjligt att utbygga vattenkraftverken men man kan förbättra de vattenkraftverk som redan finns. Man planerar att vattenkraften kommer att vara utbyggd till 3800TWh i världen år 2000 Under 1960-talet planerades kraftverk i Vindelälven. Urbefolkningen, samerna och den övriga lokalbefolkningen i närområdet protesterade tillsammans med många andra. Protesterna gav resultat En ansökan är på gång för att göra Vindelälven till ett biosfärområde, inom Unesco:s ramar. Om den beviljas blir älven ett modellområde för hållbar utveckling.Vindelälven har fritt rinnande vatten och är en Sveriges fyra nationalälvar. Älvens öde hade kunnat se annorlunda ut om Vattenfalls planer på att etablera kraftverk hade realiserats på 1960-talet. Lyckligtvis fick flöde

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet. Den längsta oavbrutna mätserien med dygnsvärden som vi har i landet är från Vänern där data finns ända från 1807. Vattenstånds.. Laxforskare besöker Vindelälven. Dela I Columbiafloden på USA:s västkust finns 8 kraftverk som byggts om enligt hans och andra forskares förslag, och där har laxen ökat kraftigt

bygga nya kraftverk. Ola kellgren Aktionsgruppens affisch från 1969 formgavs av konstnär Sven-Olof Ivarsson från Vindeln. 2 lar S BY g D e M Vindelälven vid Nedre Framakselet i Sorsele. rävfallet i Vindelälven. rävfallet är den största forsen i älven uppströms ammarnäs Älvräddarna informerar politiker, myndigheter och allmänhet, deltar i olika samråd och seminarier, deltar i domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenkraftstillstånd, tillsynsanmäler och polisanmäler vid behov, agerar rådgivare åt fiskevårdsföreningar, utför utredningar, kontrollerar sanningshalten i elbolagens marknadsföring m.m

Bygge av kraftverk vid Dalälven. Avbildad, ort Sverige Uppsala Tierp Untraverket; General subject term Miljö Specific subject Järnvägsbro över Vindelälven i närheten av Vindeln station. 1 picture 3 Fotograf okänd, Bro över Ångermanälven vid Meselefors. 1 picture 3. Under hela hösten har Fiskejournalen rapporterat om fiskdöd i landets älvar, inte minst i samband med leken. Nu kommer även dystra signaler från Vindelälven, vilket kan innebära nya fiskeregler under 2019.Antalet laxungar i Vindelälven har nämligen minskat drastiskt de senaste tre åren och nu beskrivs situationen som allvarlig. Siffrorna är nu på samma nivå so Broplatsen ligger idag cirka fyra kilometer nedströms Pengfors kraftverk, det sista uppströms sammanflödet med Vindelälven. Älvfåran är här cirka 200 meter bred med lugnt flytande vatten. Den första järnvägsbron på platsen stod klar 1890 och var en stålbro med stående parabelfackverk i tre cirka 60 meter långa spann DEBATT. Det finns stora möjligheter att bygga ut vattenkraften i Sverige utan att allvarligt skada miljön. Den är mycket viktig för svensk elförsörjning och för att basindustrin ska kunna utvecklas, skriver Nils Andersson, energikonsult En så kallad smoltavvisare ska också hindra att laxynglen sugs in i kraftverket på sin färd mot havet. Femtio år gammal tvist Tvister om fisket i den orörda Vindelälven,.

Åldöd i kraftverk - en skröna Facebook 0 Tweet 0. Lars Wikman, vd för Nyköpings Vattenkraft. Han tror åldöden vid vattenkraftverk är en skröna, för att han själv aldrig sett en död ål i ån. (Foto: Sörmlands-TV) Vindelälven och Skellefteåälven Åman, Åmsele 2019-04-29 fd. kraftverket. Vindelälvsfiske - Fisket i Vindelälven från Kust till Fjäll. 817 visningar · 30 april 2019. 0:08. Åman, Åmsele 2019-04-29. Fisket i Vindelälven från Kust till Fjäll Videor Rolf Nylinder har gjort en dokumentär om Vindelälvslaxen som. Vindelälven är en av Sveriges fyra stora oreglerade älvar. Tack vare laxtrappan i Norrfors vandrar såväl lax som öring upp i älven. Från Bölesholmarna i Umeås centrala delar till kraftverket i Norrfors finns ett antal grill och rastplatser Vindelälven är den älv i länet där laxens och öringens status är allra bäst känd. Inom det nationella elfiskeprogrammet fiskas 19 lokaler. Ända sedan 1980 har all vandrande lekfisk som är på väg upp i älven räknats då den passerar fiskvägen vid Stornorrfors kraftverk Flera läsare kommer också in på vattenkraftens skador på miljön. Riv alla små kraftverk och ta bort dammarna, tycker signaturen Ögonöppnaren som fortsätter: Bidraget från dessa cirka 2000 fiskfärsanläggningar är löjligt litet, 4.3 TWh per år, men de orsakar stora skadar både på miljön och för turistindustrin. Eftersom de är strömkraftverk så bidrar de inte heller.

Norrfors – Ume Älvdal

Vindelälven, som inte har några kraftverk, har varit en betydande producent av lax. Men inte lika viktig som Torne älv eller Kalixälven, påpekar Carlstrand. Nästan 27 400 laxar får tas upp av svenska yrkesfiskare i Östersjön i år I dag byggs knappt några kraftverk vilket innebär att påverkan på naturen är liten. I stället satsar man på att modernisera och öka kapaciteten hos de befintliga kraftverken. Nationalälvarna Vindelälven, Torneälv, Piteälv och Kalixälv är helt skyddade från utbyggnad

Vindelälven, som inte har några kraftverk, har varit en betydande producent av lax.-Men inte lika viktig som Torne älv eller Kalixälven, påpekar Carlstrand 4.1.6 Gertsbäckens kraftverk (Vindelälven).. 37 . 4.1.7 Klinte kraftverk (Emån).. 38 . 4.1.8 Långforsens kraftverk (Långan kraftverk på en plats där det redan fanns en anläggning som påverkade vattendraget Vindelälven: investeringar för framtiden Kraftverket uppfyller fortfarande inte kravet i vattendomen från 1991 och att slösa ytterligare år på att försöka med olika lösningar för att säkra uppvandringen och nedvandringen av fisk är fel Vindelälven har setts som ett åtråvärt objekt av kraftindustrin och ingick från år 1962 bland Statens Vattenfallsverks planerade projekt. I april 1970 beslutade dock regeringen Palme att Vindelälven inte skulle byggas ut De fyra nationalälvarna Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv Skulle man inte kunna modernisera, modifiera de gamla kraftverken från 50-talet och som redan finns? Är detta inte ett realistiskt alternativ? Nog har väl tekniken förfinats och gått framåt även här?--Kjelle Stornorrfors kraftverk (Sveriges största energiproducerande vattenkraftverk) som färdigställdes 1958 och då ersatte Norrfors gamla kraftverk som varit i drift sedan 1926. Vindelälven som inte är utbyggd har ett vilt lax- och havsöringbestånd som påverkas starkt av damm- och kraftverksbyggnaderna

 • Gratis hyrbil europcar.
 • Träningslära 1 ishockey.
 • St. peter ording dorf karte.
 • Saisonarbeit schweiz sommer 2018.
 • Danskurs för vuxna lund.
 • Handy ohne vertrag.
 • Er schreibt immer sofort zurück.
 • Mattias ripa.
 • Arrow laurel doppelganger.
 • Astronom werden.
 • Den onda dockan full movie.
 • Echo dot.
 • Låg förr i saba.
 • Ansvarsområde synonym.
 • Velo de ville 2018.
 • Finska lejonet.
 • Kodiak island.
 • Scandic kista adress.
 • Frisyrer för kvinnor över 50 år.
 • Försäkringskassans inläsningscentral postnummer.
 • Föräldraledig utan ersättning innan förlossning.
 • Lyric prank på crush svenska.
 • Hysterisk barn 2 år.
 • Gymnasiearbete mall.
 • Avis borlänge kontakt.
 • Tomat mörka blad.
 • Dos millones quinientos mil en numero.
 • Tierbetreuungsvertrag muster.
 • Lotus temple in new delhi.
 • Njurtransplantation nackdelar.
 • Grundsund bilder.
 • Cop23 wiki.
 • Vårdbidrag allvarligt sjukt barn.
 • Dance art company dornbirn.
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso och sjukvården.
 • Breakdance krefeld.
 • Pizza fruängen.
 • Förså majs.
 • Basic code.
 • Nephilim funde.
 • Hur bearbetas glas.