Home

Bussbranschavtalet kommunal 2022

Vem ansvarar egentligen för trafiksäkerheten när bussbranschavtalet ser ut som det gör? Bussförare i Umeå 2 oktober, 2017. Eftersom Kommunal verkar helt ointresserade av bussförarnas arbetsmiljö. Det nya bussbranschavtalet medger att en arbetsköpare kan lägga en mängd korta arbetsdagar en viss vecka 2017-01-25 Mål nr A 88/15 Stockholm KÄRANDE Svenska Kommunalarbetareförbundet, Bussbranschavtalet innehåller bland annat följande bestämmelse. Busslink övriga samt avtalet med de Kommunala Företagens Samor-ganisation (KFS) Kollektivavtalet gäller privata bussbolag och berör cirka 17000 medlemmar i Kommunal. Avtalet är treårigt och ger löneökningar i nivå med det så kallade industrimärket med lönehöjningar på 2,2 procent den 1 oktober 2017, 2,0 procent 2018 och 2,3 procent 2018. Det motsvarar 1720 kronor för avtalsperioden Överenskommelsen gäller för såväl medlemmar i Kommunal som Transport samt för oorganiserade arbetstagare och arbetstagare organiserade i andra fackförbund. Enligt överenskommelse träffad mellan Sveriges Bussföretag och Transport ska Bussbranschavtalet även gälla på Transports område fr o m den 1 juni 2011 Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) kollektivavtal Bussbranschavtalet. För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än utstationerade sådana för arbete inom förbundets verksamhetsområde i Sverige är arbetsgivaren skyldig att teckna Bussbranschavtalet med Kommunal för dessa arbetstagare

Treårigt avtal klart för bussförarna - Kommunalarbetare

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. Om kommunen eller regionen har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, 2017:725 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 2.. Bussbranschavtalet. Vem omfattas av avtalet? Avtalet gäller arbetstagare inom civilflygområdet som är anställda på företag anslutna till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) 1 november 2016-31 oktober 2017. Logga in på Mina sidor för att läsa avtalet. Fraktflygsavtalet Bussbranschavtalet har successivt fasats in hos våra medlemsföretag och är nu Sveriges Bussföretags enda avtal på LO-området. Även om Kommunal är den största avtalsparten finns Svenska Transportarbetareförbundet med på ett hörn. Det innebär att samtliga segment,. Av Thomas Dietl den 2 oktober 2017 15:06 Sveriges Bussföretag och Kommunal har under september förhandlat Bussbranschavtalet. Parterna är nu överens om ett treårigt kollektivavtal med löneökning på märket, 6,5 procent Chevallerau, Yvonne.Chevallerau@kommunal.se, 010-442 89 50, eller ombudsman Susanne Gällhagen, Susanne.Gallhagen@kommunal.se 010-442 70 49, på Kommunals förbundskontor. Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges Bussföretag, det så kallade Bussbranschavtalet

Nytt kollektivavtal klart för bussförare Kommunal

 1. 13 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana privata utförare enligt 10 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) som inte är kommunala koncernföretag. Upplysningar ska dock endast lämnas om sådana förhållanden som är av väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens eller regionens verksamhet eller ekonomiska ställning
 2. AD 2018 nr 69: Tolkning av en bestämmelse i bussbranschavtalet om uppräkning av tid mellan kl. 22.00 och 06.00.; Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysato
 3. Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2018:135
 4. Det nya bussbranschavtalet gäller från 1 oktober i år till den sista september 2017. Förutom löneökningar räknas även ersättningar upp med motsvarande belopp. Kommunals ombudsman Yvonne Chevallerau säger att det är positivt att avtalet inte innehåller några försämringar

Med vår dagräknare kan du som redan får ersättning, se hur många dagar du får i veckor där du till exempel jobbar eller tar ut föräldrapenning Kommunal har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Nettbuss att betala allmänt skadestånd till P.S. med 50 000 kr och till Kommunal med 100 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 oktober 2017 (dag för delgivning av stämning) till dess betalning sker. Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet Detta enligt pausregeln i bussbranschavtalet. Men bussförare på Nobina i Falkenberg körde i två timmar och femtio minuter utan paus. Kommunal tog ärendet vidare till Arbetsdomstolen och stämde bolaget. Tvisten handlar i mångt och mycket om vad som ska räknas in i begreppet körning

Stockholm 2017-10-02 . Sveriges Bussföretag och Kommunal har under september förhandlat Bussbranschavtalet. Parterna är nu överens om ett treårigt kollektivavtal med löneökning på märket, 6,5 procent. Vi är glada över att ha tecknat ett treårigt kollektivavtal Nytt bussavtal för Kommunal en stor framgång tis, jul 15, 2008 22:14 CET. Det nya Bussbranschavtalet är treårigt och rör ca 14 000 av Kommunals medlemmar som arbetar på privata bussföretag som bland annat bussförare, spårvagnsförare och verkstadsarbetare

Fackförbundet Kommunal och Sveriges bussföretag har tecknat ett treårigt kollektivavtal med löneökningar på 6,5 procent, det vill säga i linje med riktmärket På servicesidan för Kommunal hittar du som är fackligt förtroendevald alla produktblad, villkor, blanketter och medlemsbrev som finns till era medlemmar. Kommunals servicesida. Samla försäkringar - få rabatter. Om ditt hem är försäkrat hos oss kan du få 10% samlingsrabatt på många av våra försäkringar Här är en beskrivning av SKLs kommungruppsindelning 2017 som gäller från den 1 januari 2017. Det är en omarbetning av den tidigare kommungruppsindelningen från 2011

Vår ordinarie webbplats ligger just nu nere. Vi arbetar på att lösa problemet Treårigt avtal mellan Kommunal och KFS. I ett treårigt avtal för åren 2017 - 2020 ges 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS.Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket 2017/18:149 En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning Prop. 2017/18:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Linköping den 15 mars 2018 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehål Det nuvarande bussbranschavtalet löper ut den sista september. Samtidigt går också det så kallade KFS-avtalet, som gäller för de kommunala trafikföretagen, ut. Kommunal håller den här veckan två avtalskonferenser för att diskutera sina krav i ett nytt bussbranschavtal och nästa vecka hålls ytterligare en avtalskonferens inför ett nytt KFS-avtal

Klart med treårigt avtal för bussförare Bussmagasine

 1. st åtta års erfarenhet. Foto: Volvo Bussar. Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Bussföretag har nu utväxlat sina krav inför ett nytt bussbranschavtal
 2. 1 maj 2017 analytikern Ulf Tynelius samt från och med den maj 10 till och med den 4 augusti 2017 departementsrådet Johan Höök. Utredningen har antagit namnet Kommunutredningen. Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). Stockholm i oktober 2017 Niklas Karlsso
 3. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar

Finansdepartementet, Dir. 2017:95. Uppdraget slutredovisas senast den 31 maj 2018. Avslutade utredningar RÄTT ATT ÖVERLÅTA VERKSAMHET n Kommunutredningen har överlämnat delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). I betänkandet föreslås att det i kommunallagen införs e Maskinföraravtalet 2017-2020 gäller under perioden 2017-06-01 till 2020-05-31. Det tryck du nu håller i handen är en sammanfattning av detta avtal och utgör således inget komplett avtal mellan parterna. För ett fullständigt avtal hänvisar vi till det fullständiga avtalstrycket avtal 2017|2020 energi seko | kommunal 2017-05-01 2020-04-30 ledarna | fÖrtecknade saco-fÖrbund | vision | sveriges ingenjÖrer | civilekonomerna 2013-04-01 tillsvidar Samverkansavtalet slöts november 2017 mellan SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Avtalet gäller mellan centrala parter och ersätter FAS 05. Tidigare lokala samverkansavtal fortsätter att gälla

Kommunalskatterna 2020. 2019-12-17. Den totala kommunala skattesatsen höjs i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,28 procent. Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner Kommunal medlemssidor. Avbryt Logga in med BankID. BankID på denna enhet BankID på annan enhet Om Mina Sidor. Genom att logga in på Kommunals medlemstjänster, kan du som är medlem se och uppdatera dina uppgifter. Kan du inte logga in.

Kommunal stämmer bussbolag på tre miljoner Lag & Avta

Målgrupp. Föreskrifterna och vägledningen riktar sig främst till: kommunerna, länsstyrelserna. Nya föreskrifter. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ersätter de tidigare föreskrifterna om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2017:2) från och med den 1 augusti 2020 Pressen var hård från medlemmarna på att skandalomsusade Kommunal skulle få igenom kravet på en löneökning för undersköterskorna på 2,2 procent - och 400 kronor. Men strax före 14.00 var avtalet klart - efter att lönekravet var infriat med råge. - Vi är glada för att teckna avtalet utan varsel och konflikter, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund Titel: Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2015 Rapportnummer: 2017:9 Utgivare: Boverket, maj, 2017 Upplaga: 1 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: 978-91-7563-462-3 ISBN pdf: 978-91-7563-463- Sökord: allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, kommunal Lönekartläggning har genomförts under hösten 2017 och ligger till grund för lönebildningen 2018. Syftet med arbetsvärdering och lönekartläggning är att få ett genomarbetat och analyserat resultat inför kommande löneöversyn. I lönekartläggningen finns 790 antalet arbeten. Analys har gjorts av 52 lika arbeten

Avtalsrörelsen 2017 - Transports avtalsförhandlinga

Kommunal avfallsplanering 3 Förord Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). Till föreskrifterna har denna vägledning tagits fram. Huvudmålgrupp för vägledningen är kommunerna, som är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen PM och officiell statistik om elever och kursdeltagare samt studieresultat i kommunal vuxenutbildning i sfi år 2016. Eleverna. Antalet elever i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) har ökat från 138 386 till 150 142 elever mellan år 2015 och 2016, vilket motsvarar en ökning med 8,5 procent från både kommunala bolag och kommunala förvaltningar. Resultaten väcker frågor om hur väl offentlighetsprincipen generellt sett efter-följs i offentlig sektor. CENTRUM FÖR KOMMUNSTRATEGISKA STUDIER Rapport 2017:4 De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen Gissur Ó Erlingsson och Emanuel Wittber Skattesats, total kommunal: Nej Skattesats till kommun: Nej Skattesats till region: Nej Skapad datum 2020-11-16 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris OE0101D1 equalizer. Statistikdatabasen. location_on. 1 avtal 2017|2020 fastighet och nÄringsliv kommunal 2017-04-01 2020-03-31 ledarna | civilekonomerna | fÖrtecknade saco-fÖrbund | sveriges ingenjÖrer | visio

263 82 Hganäs 042337100 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE--DELEGATIONS-ORDNING S O C I AL NÄ MND EN - KF S 201 7:02 Antagen av socialnämnden 2015-12-15, § 240 Justerad 2016-11-16, § 150 Justerad 2017-06-16, § 141 - Det är dags, även för oss i Kommunal, att inse att vårdbiträden behövs, säger han till Ekot i Sveriges Radio. Tidigare har Kommunal velat ha ett golv vid undersköterskor, men Baudin förklarar att man lyssnat på diskussionen om fler enkla jobb i samhället som ett sätt att få ned arbetslösheten Kommunal har träffat fem avtal för anställda i samhällsnyttiga bolag inom KFS. Gemensamt är att anställda kan få längre semester genom att avstå semestertillägg. Avtalen är på tre år och följer märket plus låglönesatsning 2 Kommunbudget 2017 Kungsbacka kommun. Kommunbudget 2017, Plan 2018-2019 samt Vision 2030 Kommunen behöver ta fram en ekonomisk långtidsprog - nos för att kunna hantera det ökade behovet av finan - siering av investeringarna som kommer av den ökade bostadsbyggnationen Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Svenska kyrkans Avtal 17 med bilagor samt löneavtal (2017-2020)

Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017

Pris: 251 kr. Häftad, 2017. Finns i lager. Köp En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. SOU 2017:77 : Delbetänkande från Kommunutredningen av Finansdepartementet på Bokus.com 2017-10-23 1(8) Avdelningen för statistik och jämförelser Jesper Hörnblad Kvalitetsdeklaration Statistik om kommunal familjerådgivning 2016 Ämnesområde Socialtjänst Statistikområde Individ- och familjeomsorg Produktkod SO0206 Referenstid År 2016 . Kvalitetsdeklaration Version

Kollektivavtal Transpor

Fackförbundet Kommunal har den 21 februari sagt upp samverkansavtalet med Gislaveds kommun. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Här finns merinformation om cookies. Jag förstår. Sidan uppdaterades senast: 2017-02-23. KONTAKTCENTER Kommunal avfallsplan för Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg 8 2 Avfållhåneingen 2017 -2020.. Mål till och med år î ì î ì Målområde . Avfallsminskning Huvudmål Den totala mängden avfall ska minska. Mål Utgångsvärde Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2020 Målvärde 201

Modernisera Bussbranschavtalet - RT-Foru

 1. BYGGAVTALET 2017 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltighetstid: 2017-05-01 - 2020-04-3
 2. i facket Kommunal. Alla medlemmar i Kommunal får 520 kronor mer i månaden. Undersköterskor med utbildning får ännu mer. De får 500 kronor extra i månaden. En undersköterska tjänar före höjningen omkring 20 tusen kronor i månaden. Många av dem som arbetar som undersköterskor är kvinnor. Många arbetar deltid. De nya lönerna ska.
 3. F-avtalet 2017-2020 Kollektivavtal fastighetsarbete Giltighetstid 2017-04-01 - 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas Förbund. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löneavtal Utdrag ur överenskommelse av den 24 april 2017 mella
 4. Efter årets slut följs kommunens budget upp i en årsredovisning. Årsredovisningen visar hur det gångna året har gått. Den visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat. De kommunala bolagen ingår också i årsredovisningen
 5. år tillbaka i tiden, dvs. i år 2018, 2017 och 2016 när vi redovisar aktuella planer. I juli 2013 var andelen aktuella planer 39 %. Andelen steg till 73 % i december 2016 (54 + 19 % ). I april 2018 hade 90 % av kommunerna en aktuell plan (78+ 12 %), se diagram 2. Diagram 2: Fördelningen aktuella och inaktuella kommunala biblioteksplaner
 6. Sammanträde 2017-12-07. Protokoll (pdf-dokument). Kallelse (pdf-dokument). Ärenden. 4. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling (pdf-dokument). 5. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (missiv) (pdf-dokument) 5
 7. Kompetensbehov inom kommunal vård och omsorg i Östergötland 2017 Metod 5 (17) kommit in med ett svar. Vid granskning av svar visade sig att spridningen på svaren var ungefär lika spretiga inom en kommun som mellan kommunerna. Med tanke på studiens ringa storlek delas inte svaren upp ytterligare

Bussavtal klart - RT-Foru

» kommunalt bolag, eget eller samägt med andra kommuner » gemensam nämnd » kommunalförbund. 3 Avfall Sveriges rapport 2017:01 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter 4 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) FÖRDELNING AV HUVUDMANNASKAP Egen kommunal förvaltning 133 46% Kommunalförbund 43 15% Gemensam nämnd 7 2 Inom ramen för Miljösamverkan Skåne genomfördes under december 2016 - november 2017 projektet Kommunala kemikalieplaner. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av de svåraste miljömålen att nå. Det krävs insatser inom olika områden och på olika nivåer i samhället för att vi ska närma oss målet

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Kommunal Medlemsolycksfall Fritid. Ring 0771-950 950 för att medförsäkra din sambo. Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem i ditt förbund har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig Tidigare har Kommunal som exempel på lämpliga extratjänster nämnt extra resurser i skolan eller resurser för ensamkommande flyktingbarn. I BEA-avtalet finns inga lägstalöner angivna, 20 december, 2017. Extratjänster - Ylva Johansson har kokat soppa på en spik rutiner inom kommunal vård och omsorg VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Erik Sturegård Datum: 2017-06-01 Sida 1 (18) Inledning . De rutiner som beskrivs i detta dokument syftar till att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Rutinerna är utformade för att ur ett vårdhygienisk

Bussbranschavtalet lagen

Överläggningarna med Kommunal är slutförda. För medarbetare som organiseras inom Kommunal ska förhandling om ny lön genomföras fram till den 7 december med Kommunal. Lönegrundande period för bedömning av nya individuella och differentierade löner med utgångspunkt från HÖK 20 och medarbetarpolicyn är 2019 05 01 - 2020 10 31 Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg Detta dokument är ett komplement till de vårdhygieniska rutinerna Covid-19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg Smittspårning och provtagning är viktiga åtgärder för att upptäcka och begränsa smittspridning Dela resan! Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Dela Heltidsresan så att fler röster kan höras. Vi lär av varandra. Av succéexempel och utmaningar. Tillsammans kan vi göra resan 2017-11-27, § 265 3 (5) Satsningar inom kompetensförsörjning, kommunal service, integration, platsattraktivitet samt infrastruktur och kommunikationer lägger grunden för att näringslivet i kommunen ska kunna utvecklas över lång tid och därmed ge förutsättningar för en långsiktigt hållbart tillväxt 2 Kommunala arbetsmarknadsinsatser blir vanligare..7 2.1 Tillämpning och (2017) att arbetslöshet är kost-samt för kommunerna, att de statliga åtgärderna inte når alla arbetssökande och inte har tillräcklig effekt, samt att kommunala initiativ kan underlätta kommu

Kommunallag (2017:725) Lagen

2017 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017. Brottsoffermyndigheten Box 470, 901 09 Ume. Kommunal fastighetsavgift Småhus. Avgiften är det lägsta av ett krontal per småhus och 0,75 % av taxeringsvärdet för inkomståret. Maxavgiften för inkomstår 2017 är i krontal 7 687 kr. För halv avgift är maxavgiften 3 843 kr. Ägare av småhus på ofri grund betalar alltid högst en halv avgift Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0835Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.SFS 2019:835Ko

Nytt avtal klart för bussförare - Kommunalarbetare

Svenska Kommunalarbetareförbundet, ofta förkortat Kommunal, även SKAF, är ett svenskt fackförbund, det största medlemsförbundet inom LO i Sverige, [3] grundat den 23 januari 1910.Kommunal organiserar över 500 000 medlemmar som arbetar inom kommun, landsting, privata företag, församlingar, kooperativ och lantbruk. 78 procent av medlemmarna är kvinnor. [1 Varje år tar kommunfullmäktige beslut om hur hög skatten till kommunen ska vara. Beloppen nedan anger antalet kronor per intjänad hundralapp. Till exempel är kommunalskatten i Österåkers kommun 17,10 kronor per intjänad hundralapp 2020 NJA 2017 s. 824. Kommuns skadeståndsansvar för felaktiga upplysningar. Om en kommuns företrädare till en enskild har lämnat ett entydigt och konkret besked som har varit felaktigt, bör utgångspunkten vara att detta har berott på fel eller försummelse

Startsida Kommunals A-kass

Sårcentrum står också bakom det nationella kvalitetsregistret Rikssår som har minskat antibiotikaanvändningen. Arbetet, som belönades med Dagens Medicins Guldskalpell 2017, har stor betydelse för vårdens kvalitet i kommunal sjukvård. Rut Öien, distriktsläkare, docent i allmänmedicin, medicinskt ansvarig för Sårcentrum i Blekinge Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skrivit ett treårigt avtal, värt 2,2 procent under 2016. Avtalet innehåller en särskild satsning för undersköterskor. (2017-08-03) Vi ser att argumenten för att genomföra VA område i Brån minst sagt är tveksamma och leder till ökande kostnader för hela VA-kollektivet i kommunen utan att det finns belägg för att miljön förbättras. Det skriver Marcel Berkelder och Christer Malm

Köp allt inom hemelektronik direkt från lagerhyllan hos NetOnNet. Vi är elektronikvaruhuset på nätet som säljer kända varumärken till lägre priser När regeringen nu presenterat sin propositionsförteckning för våren 2017, kan vi konstatera att förslaget om en ny kommunal redovisningslag inte finns med i förteckningen. Detta innebär att en ny lag om kommunal redovisning inte kommer att införas från och med 2018. Läs mer på Kommunfaktablad som visas här är för senaste år som leverats till kommunen. Årtalen kan därför skilja. Beställningsinfo för Kommunfakta. Kontaktpersoner: Harriet Löfqvist, tfn: 010-479 60 48 Ann-Christine Hagsten, tfn: 010-479 66 57 e-post: regionalt@scb.se Senast uppdaterad: 2018-06-0 alla kommunala kontrollmyndigheter. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. Utredningschef Erik Nyberg och utredare Johan Lantto, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen

 • Band på uniform.
 • Dual wallpaper.
 • Abort iv 17.
 • Grand hotel västerbottenbuffe.
 • Staatsanwalt aufgaben.
 • Angkor wat opening hours.
 • Online sms tjänst.
 • Allposters leveranstid.
 • Fotografering pris.
 • Water nymphs.
 • Muller gerd.
 • Ikea sängskåp.
 • Stroller baby.
 • Poa pratensis.
 • Familjeliv senaste.
 • Växjö stift egendomsförvaltning.
 • Free pokecoins no human verification.
 • Jeep compass 2017 kofferraum.
 • Anpassad studiegång asperger.
 • Fliesenleger stundenlohn 2017.
 • Duo appen antikrundan.
 • Säkerhetskopiera filer windows 10.
 • Warp vinterskor.
 • Grynkorv med senapssås.
 • Har jag me.
 • Retire synonym.
 • 3d glasögon papper.
 • Argumenterande text förslag.
 • Tabernakel fest.
 • Turned based rpg ipad.
 • Th700 växlar inte upp.
 • Rörelse till musik idrott och hälsa.
 • Morfis kod 1.
 • Politiska rättigheter.
 • Www musikrumrickard se.
 • Tödlicher unfall lübz.
 • Westernridning sverige.
 • Två systrar tårtor.
 • Roliga spel för två iphone.
 • Sjuksköterska norge pension.
 • Dalmål exempel.