Home

Finsk kommun

Finlands kommuner - Wikipedi

Finland är indelat i 310 kommuner (finska: kunta).Kommunerna ansvarar för bastjänster för invånarna. En kommun kan kalla sig stad (finska: kaupunki) om den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle. Kommunerna har enligt lagstiftningen ansvar för viss utbildning, social- och hälsovårdstjänster, samhällsteknik och miljötjänster Det finns 15 tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetsspråk och 18 tvåspråkiga kommuner med finska som majoritetsspråk och svenska som minoritetsspråk. De övriga 261 kommunerna i Finland (2020) är enspråkigt finska eller har finska samt ett eller flera samiska språk som officiella språk Finsk kommun gav present till personal som bröt strejk. De kommunala facken i Uleåborg i Finland var redan upprörda över kartläggningar och sedan påtryckningar mot anställda i syfte att få de att inte delta i strejken Finskt namn på kommunen: Svenskt namn på kommunen: Akaa (Akaan kaupunki) Ackas (Ackas stad) Språkinstitutet rekommenderar: Ackas stad består av de tidigare kommunerna Toijala, Viiala och Kylmäkoski. Namnet Ackas stad är främst ett administrativt namn

Lista över svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland

Detta är en lista över Finlands 107 städer.I Finland kan en kommun enligt §5 i den finländska kommunallagen välja att benämna sig stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle. Listan är ordnad efter svenskt namn, men kan sorteras efter finskt namn, landskap, län, år då staden bildades eller folkmängd I det ursprungliga förslaget skulle ännu fler kommuner bli finskt förvaltningsområde, men Sveriges regering valde slutligen ut de kommuner som visat intresse. Regeringens nya minoritetslagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2010, Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Om en kommun inte använder hela statsbidraget kan beloppet sättas ner året efter. I dag, 2020, ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det samiska och 10 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli. ANN-HELÉN LAESTADIU

» Finsk kommun gav present till personal som bröt strej

Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Du har även rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen I en kommun som ingår i det finska förvaltningsområdet har finskspråkiga vissa lagstadgade rättigheter. Sedan den I maj 2010 ingår Surahammars kommun i det finska förvaltningsområdet. Även grannkommunerna Hallstahammar, Köping, Skinnskatteber, Västerås och Fagersta gör det. I Surahammars kommun finns många personer med finsk bakgrund Hur kommunen arbetar med finskt förvaltnings­område. I Enköpings kommun bor närmare 4 800 personer med finsk anknytning (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland). Det är cirka 11,7 procent av befolkningen på 41 163 invånare I Upplands-Bro kommun har det länge bott sverigefinnar, därför har kommunen utsetts till förvaltningsområde för finska språket 2010. Det innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när man kontaktar kommunen Det finska Eskilstuna I Eskilstuna kommun har vi idag närmare 17 000 personer med finsk anknytning, (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland), vilket är cirka 16 procent av befolkningen på cirka 104 000 invånare

Namn på kommuner från finska till svenska - Institutet för

Sedan 2012 ingår Norrtälje i finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs i enskildas kontakter med kommunen. Kommunen kan själv bestämma tider och platser för finskspråkig service. Den som begär det ska kunna erbjudas förskoleverksamhet samt äldreomsorg helt eller delvis på finska Borlänge kommun är finskt förvaltningsområde sedan 1 januari 2013. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda viss service på finska. Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid Kramfors kommun, en del av Sveriges finska förvaltningsområde Kramfors kommun ingår sedan 1 februari 2019 i förvaltningsområdet för finska. Det innebär ett förstärkt skydd för den finska minoritetens språk, kultur och rättigheter utöver det grundskydd som lagen för minoriteter och minoritetsspråk ger för landets samtliga nationella minoriteter (sverigefinnar, tornedalingar.

Sigtuna kommun är en finsk förvaltningskommun sedan år 2010. Det innebär att sverigefinnar har särskilda rättigheter i Sigtuna kommun, däribland finskspråkig förskola Finska språket är ett av de fem minoritetsspråken i Sverige, och Uddevalla tillhör förvaltningsområde för finska språket. Det innebär att alla finsktalande i kommunen har flera särskilda rättigheter. Att få äldreomsorg på finska är en av de rättigheterna Huddinge är finskt förvaltningsområde. Det betyder att kommunen har ett särskilt ansvar att värna om det finska språket, och kulturer, som är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Det innebä

Lista över städer i Finland - Wikipedi

Åtta nya kommuner samt två landsting ansluts till förvaltnings-områdena för finska, meänkieli respektive samiska. - Detta är ett tydligt steg i arbetet för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter att leva och utvecklas i vårt samhälle, inte minst när det gäller rätten till sitt språk Kommuner i förvaltningsområdet för finska. Sidan uppdaterad 2020-10-20. Dela på Twitter/Facebook | Skriv ut. Kommuner. Klicka på kommunnamnet för att komma till deras hemsida. Klicka på ringen till höger för att visa/dölja kommunen på kartan..

Finskt förvaltningsområde i Sverige - Wikipedi

Motala kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket ger finska språket förstärkt skydd. Det innebär att du kan använda finska språket i dina kontakter med kommunen. Du har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska Finskt förvaltningsområde. Laxå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan februari 2019, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk I Surahammars kommun har finsktalande särskilda rättigheter eftersom kommunen ingår i det finska förvaltningsområdet. Sverigefinnar utgör en nationell minoritetsgrupp och finska är ett nationellt minoritetsspråk. I januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft Både finska språket och finska traditioner är viktiga för oss. Vi firar finska högtidsdagar, dansar till finsk musik och självklart badar vi bastu. När man blir äldre och speciellt för den som drabbas av demenssjukdom så är det av stor betydelse att få bo i en miljö som är välbekant och med personer som talar modersmålet [2019-01-07] Den 1 februari 2019 ansluts nya kommuner in i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I Luleå har minoritetsfrågorna hamnat högt upp på agendan [2018-12-02] När Viktoria Björklund började jobba för Luleå kommun som chef för Flerspråkscentrum visste varken hon eller någon annan mycket om minoriteter

Kommuner kan själva välja att ansöka om att tillhöra finskt förvaltningsområde. Regeringen godkänner ansökan från kommuner som vill bli finskt förvaltningskommun. Det är sedan Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar förvaltningskommunerna och följer upp att kommunerna använder de statliga medel som delas ut varje år till att driva en verksamhet i enlighet med Sveriges. Som finskt förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär att sverigefinnar har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen samt att de har rätt att få förskola och äldreomsorg på finska till väsentlig del

I Smedjebackens kommun har man rätt att använda finska vid myndighets-kontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 15 % invånare med finsk bakgrund På uppsala.se finns information om kommunens service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik Suomi (finska) Tervetuloa Norrköpingin kuntaan! Ajankohtaista. Suomen kielen hallintoalue. Työ ja elinkeinoeläm ä. Asunto ja Norrköpings kommun Rådhuset, 601 81 Norrköping Organisationsnummer: 212 000-0456. 011-15 00 00 Hallstahammars kommun är finskt förvaltningsområde. Kommunen har i och med det ett särskilt ansvar att värna om det finska språket och kulturen, och att ge det stöd som krävs på finska. Kommunen ska även erbjuda finskspråkig förskole­verksamhet, om behov finns. Läs mer om finskt förvaltningsområde här på kommunens webbplat Hur kommunen arbetar med finskt förvaltningsområde. I Enköpings kommun bor närmare 4 800 personer med finsk anknytning (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland). Det är cirka 11,7 procent av befolkningen på 41 163 invånare

Fakta förvaltningsområden - Minoritet

Samrådet för finskt förvaltningsområde bevakar frågor som berör sverigefinnar och det finska språket i Upplands Väsby kommun. Finskt förvaltningsområde Upplands Väsby kommun är förvaltningsområde för finska vilket bland annat innebär att kommunen måste kunna erbjuda finska i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen samt erbjuda barn- och äldreomsorg på finska Finska samrådsgruppen I enlighet med minoritetslagens krav på delaktighet och inflytande, finns det i Mariestads kommun en finsk samrådsgrupp. Gruppen träffas i regel fyra gånger per år och fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala Kulttuuria ja aktiviteetteja Jos sinulla on vähemmistötyöhön ja ruotsinsuomalaisuuteen liittyviä ideoita joita haluaisit toteuttaa, voit anoa tukea Finsk språkservice. Finsk språkservice är avsedd för invånare i Trollhättans kommun som behöver hjälp med det svenska språket i sina kontakter med myndigheter, vid ifyllande av blanketter, för muntlig översättning av brev och dokument, hjälp med bokning av tid och tolk hos vårdgivare m m Förvaltningsområde på finska. Östhammars kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på en finskspråkig avdelning inom förskola om du som är finskspråkig vill ha det, samt att du har rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen

Enköpings kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan februari 2013, det betyder stärkta rättigheter för finsk kultur och språk. Kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli får statsbidrag som ska användas i samråd med minoriteterna för merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS Telefon: 0612-800 00 E-post: kommun@kramfors.se. Organisationsnummer: 212000-2429. Om webbplatsen. Om cookies på webbplatsen. Tillgänglighetsredogörelse. Till Personalportale Den finska kommunen Uleåborg meddelar att man nu förbjuder migranter att besöka barnomsorg och skolor. Anledningen är att föräldrar klagat över integrationsbesöken och känner sig oroliga för sina barn efter den senaste tidens uppmärksammade våldtäktsvåg mot unga flickor. Sedan förra året har Samhällsnytt uppmärksammat en mängd våldtäkter och gruppvåldtäkter i grannlandet.

Finspångs kommun - Finspångs kommun

Finskt förvaltningsområde - skovde

 1. Samhällsvägledning Om du vill prata finska i dina kontakter med Eskilstuna kommun, ta i första hand kontakt med Eskilstuna Direkt , Alva Myrdals gata 5, måndag-torsdag kl. 07.45-16.30, fredag 07.45-16.00. Hos Eskilstuna Direkt går det att få vägledning och information om kommunala verksamheter, till exempel muntlig översättning av brev, hjälp med tidsbokningar och hänvisning till.
 2. skande invånarantal och en allt äldre befolkning söker nu.
 3. Metallare anmäler finsk kommun. 9 mars, 2004. Skrivet av Anna Tiberg. Dela: Att Karkkila kommun finansierar Componentas flytt till Finland är otillbörlig konkurrens. Det anser metallklubben på Componenta i Alvesta och anmäler kommunens affär med företaget till EU-kommissionen
 4. På kungsor.se finns information om Kungsörs kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik

Förvaltningsområde på finska. Östhammars kommun är ett förvaltningsområde för finska språket. Östhammarin kunta on suomen kielen hallitusalue. Kommunal service på finska. Vi kan erbjuda ditt barn förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Finska föreningar - Suomiseurat. I kommunen finns två finska föreningar Vältä läheistä kontaktia sairaiden ihmisten kanssa. Siten suojelet itseäsi ja muita sairastumiselta. Tässä lisää neuvoja tartunnan välttämiseksi Eskilstuna är en av de kommuner i landet som ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Därför finns det utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på finska för våra barn i Eskilstuna Finska i skolan. Hofors kommun erbjuder modersmålsundervisning i finska, även för elever som inte talar språket hemma varje dag. Ämnet Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk har en egen kursplan och ska stödja elevens utveckling till flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund Enköpings finska förening Sampo har inkommit med en bidragsansökan för Farsdag firande på 2500 kronor. Bidrag till Jorma Keskitalos novellprojekt på 10 000 kronor är utbetalt. Övriga frågor. Finskspråkigt nyhetsbrev - sommarnummer innehöll till stor del Corona information, samma information finns även på kommunens finska webbsidor

Finskt förvaltningsområde - Lindesberg

Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare Tervetuloa Suomen-ruotsalaiseen elokuva-iltaan! Elokuva on suomeksi ruotsinkielisellä tekstityksellä . Ikäraja on 15 vuotta, ellei toisin mainita. Elokuva on ilmainen. Välkommen på finsk-svenska filmkväll! Filmen har finskt tal och svensk textning. Åldersgränsen är 15 år, om inget annat anges. Det är fritt inträde Östhammars kommun är sedan 2011 ett finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för den finska minoriteten i vår kommun i fråga om språk och kultur. Är du duktig på finska och brinner för att bevara detta förvaltningsområde kan du vara den vi söker

Finskt förvaltningsområde - Alfred Nobels Karlskog

Fakta: Finskt förvaltningsområde Sundsvalls kommun har varit finskt förvaltningsområde sedan februari 2014. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur Kommuner och samkommuner Vi erbjuder statistik, publikationer, kontaktuppgifter, kommunvapen och annan information om kommunerna och samkommunerna. År 2020 har Finland sammanlagt 310 kommuner, av vilka 107 kallar sig stad och 203 kallar sig kommun Finspångs kommun hjälper till med lokaler och anläggningar av olika slag för föreningar, organisationer och enskilda kommuninnevånare. Kommunens bidrag och taxor ska stimulera till att ge en bred och varierande verksamhet för alla oavsett kön, ålder och intresse inom föreningslivet Det innebär att kommunen ska erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska och att enskilda medborgare har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen. Kommunen är t ex. skyldig att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen Trelleborgs kommun ska skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Barns utveckling av en finsk kulturell identitet och användning av finska ska främjas. Böcker och ljudböcker på finska, både till barn och vuxna, har köpts in till Trelleborgs bibliotek. Aktiviteter och föreställningar för barn arrangeras också

Finskt förvaltningsområde - Södertälje kommun

 1. Hällefors kommun ingår i det finska förvaltnings­området sedan 1 januari 2012. Tack vare detta så har den som talar finska, utöver grundskyddet, även ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter
 2. oritetsgruppen sverigefinnar har rätt att använda finska i sina kontakter med Östhammars kommun
 3. Finska Man beräknar att 200 000 Meänkieli Meänkieli talas främst i sex kommuner i norra Sverige, de egentliga Tornedalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna, Gällivare och Kalix. Det finns olika uppgifter om hur många som idag talar meänkieli
 4. Finsk avdelning startas på äldreboende Publicerad 20 april 2016 Äldre i Borlänge kommun med finska som modersmål kommer i framtiden att få möjlighet att prata finska på ett av kommunens.

Finskt förvaltningsområde - Gävle kommun

Luleå kommun får i dag knappt en miljon kronor i anslag för det finska förvaltningsarbetet. Merparten går till samordning. - Vi har diskuterat det här med den finska samrådsgruppen och det har visat sig att kommuner som inte har en samordnare inte får igång minoritetsarbetet Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.se Kommunhusets öppettider: Mån-Tor 7.45-16.30 Här finns samlad information om hur coronaviruset påverkar Finspångs kommun. Du hittar även allmänna råd och föreskrifter från myndigheter samt information för dig som behöver hjälp eller vill hjälpa till Inspelningarna för finsk TV skulle göras på samma plats där svenska Robinson spelas in. Bilden är från en tidigare säsong av svenska Robinson. Haparanda kommun borde ha vakter på badplatser som ser till att folk verkligen håller avstånd som i Gällivare. Byggdeson skriver: 29 juni, 2020 kl. 09:45 Hi

Eskilstuna kommun erbjuder äldreomsorg på finska, eftersom vi är en av de kommuner i landet som ingår i förvaltningsområdet för finska språket Postadress Gävle kommun 801 84 Gävle Övrig information Organisationsnummer: 212000-2338 Plusgironummer: 14808-

Fram till 1990-talet erbjöd flera kommuner tvåspråkig undervisning i skolan, på finska och svenska. Men i början av 1990-talet började en försämring som pågått i tjugo år. Undervisning på finska är numera möjlig i ett fåtal sverigefinska skolor. Det finns bara några kommunala tvåspråkiga klasser kvar Sigtuna kommun är en finsk förvaltningskommun sedan år 2010. Det innebär att Sverigefinnar har särskilda rättigheter i Sigtuna kommun, däribland finskspråkig förskola. Vi tar emot barn från hela kommunen men kan även, om plats finns, ta emot barn från närliggande kommuner kommun- översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Det finns ett äldreboende i kommunen som har finsktalande personal. Information om boendefrågor kan du få genom våra biståndshandläggare. Om du eller din anhörig önskar service på finska kan du kontakta minoritetskonsulent, tel. 0522 - 69 61 39 eller ringa till kommunens växel, 0522-69 60 00 I kommunen bor det finsktalande som verkar och utövar sin kultur och finska språket, därför är det naturligt att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska. Umeå kommun blev finsk förvaltningsområde 1 februari år 2011 och det betyder att kommunen särskilt skyddar och främjar finsk kultur och finska språket

Finskt förvaltningsområde - Surahammars kommun

 1. Älvkarleby kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 2010. Det innebär bl a att du som är finskspråkig har rätt att få barn- och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på finska språket. Kommunen ska också ge sverigefinländare möjlighet att behålla och utveckla sin kultur
 2. Trelleborgs kommun är en av de kommuner i Sverige som är del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att finska språket har en stärkt ställning i Trelleborgs kommun. Läs mer om Trelleborg som finskt förvaltningsområde genom att klicka på länken
 3. Linda Nordberg, samordnare för finskt förvaltningsområde i Upplands Väsby kommun, berättar att verksamhetsplanen för det finska förvaltningsområdet innehåller ett flertal av de önskemål.
 4. Modersmålslärare i finska, Laholms kommun. Enheten för flerspråkighet och integration, EFI, söker en modersmålslärare i finska. EFI är en gemensam stödfunktion för samtliga skolor i Laholms kommun och tillhör Barn och ungdomsnämnden
 5. Nystart för finsk bokcirkel. Röda Rummet/Punainen Huone. Varannan tisdag klockan 14-16. Här finns Ludvika kommun i sociala medier (Ludvika Kommun Facebook) (Ludvika Kommun Youtube) (Ludvika Kommun Instagram) (Ludvika Kommun LinkedIn) Suomeksi. För anställda. Om webbplatsen
 6. Fakta om Norrtälje kommun / Finskt förvaltningsområde / Äidinkielen palkinto - Modersmålspris i finska; Äidinkielen palkinto - Modersmålspris i finska. ÄikkäPorkkana on palkinto joka jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016. • Det nyinstiftade priset Finsk Modersmålsmorot delades ut för första gången 2016

Finskt språknav. Kompetenscentrum för flerspråkighet arbetar tillsammans med personal på den finska avdelningen på förskolan Lundagård. Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus,. Översättnig av kommun på finska. Gratis Internet Ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk Modersmålslärare finska Höganäs kommun Skåne, Sverige 4 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Se vem Höganäs kommun har anställt för den här rollen. Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb. Spara det här jobbet med din befintliga profil på LinkedIn eller skapa en ny profil

Finskt förvaltningsområde - Enköpings kommun

 1. oriteter. Språkligt stöd i din kontakt med kommunen Du har rätt att använda finska eller meänkieli i dina kontakter med kommunen i sådana ärenden som kommunen ansvarar för
 2. e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar. Det du skickar till kommunen blir allmän handling
 3. Finsk film turné: Skogsjätten (Metsäjätti) - INSTÄLLT Pressbild Med befordran i sinnet tar Pasi (Jussi Vatanen) emot uppgiften att effektivera verksamheten på fanerfabriken i hans födelsetrakt
 4. Kämpar mot finsk vindkraft. Publicerad 2020-09-15 klockan 09:48 Foto: Marianne Berglund. Redan i juni berättade HB att nuvarande och tidigare arbetstagare på Haparanda kommun riktade skarp kritik mot enhetschefen Lena Asplund
 5. oriteter. Laxå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan februari 2019, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter
 6. Kommunen ska enligt lagen erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar finska. Idag kan Norrtälje kommun erbjuda äldreomsorg på finska på de boendeenheter och hos de vårdutövare där det redan finns finskspråkig personal

Kommunen ska årligen erbjuda kulturevenemang, med koppling till det finska/sverigefinska, för olika målgrupper.Aktiviteten ska med fördel vara inkluderande, där alla kan delta även om målgruppen inte kan finska. Kommunen ska fortsätta både internt och externt för attsamverka tillsammans arranger Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk Skövde kommun är en del av finskt förvaltningsområde sedan januari 2012. Ungefär 8 % av Skövde kommuns invånare, c:a 4000 personer, har sverigefinsk härkomst och är en nationell minoritet. Därför flaggar Skövde kommun med sverigefinska flaggan på sverigefinska dagen vid Stadshuset Ludvika kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket sedan 1 februari 2015. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket och kultur, och gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen

Regeringen har lämnat klartecken till att Örnsköldsviks kommun får ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Ett välkommet besked eftersom kommunen ansökte om att få bli finskt förvaltningsområde redan 2015. - Det är ett glädjande besked. Detta är något som den finska minoriteten arbetat för en lång tid. Från kommunens sida har vi drivit en aktiv minoritetspolitik i. Flera finska mödrar med barn i förskoleklass har nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten, då de anser att kommunen går emot lagen när man tar bort språkundervisningen i förskoleklass Arrangörer för kursen är Åkersberga finska förening och Österåkers kommun. Avgiften för kursen kommer att vara 50 kronor per gång. Anmälan: Jaana Suorsa telefon 070-788 98 05 och e-post: jaana.suorsa@gmail.com. På finska-suomeks 7 rum Villa på Finska gatan 19, Alingsås Tegelbruket är sål

Barnskötare med finska som arbetsspråk Uppsala kommun Uppsala 1 dag sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb. Spara det här jobbet med din befintliga profil på LinkedIn eller skapa en ny profil. Det är bara du som kan se din jobbsökaraktivitet Som barnskötare på Huvikumpu har du ett stort uppdrag i att bevara och utveckla barnens språk på finska. Barnskötaruppdraget utgår från våra styrdokument som skollag, läroplan och kommunens egna styrdokument och uppdragsbeskrivningar. Din bakgrund. Vi söker dig som har barnskötarexamen och erfarenhet av förskoleverksamhet

Suomenkielinen lukupiiri /Finskspråkig bokcirkel – GävleSvenska Magasinet - Svenska Magasinets nyhetsarkivFinska - Västerviks kommunKvarntorp – Lekvatten, porten till FinnskogenFörvaltningsområde för finska - UmeåFolkdräkterna lever vidare i Åboland | Åboland | svenska
 • Konsthistoria stockholm.
 • Halabja 1988.
 • Military diet for beginners.
 • Ttp sjukdom barn.
 • Tv4 nyhetsmorgon boktips 2017.
 • Ray ban wayfarer reservdelar.
 • Lavalampa ikea.
 • Gallblåsecancer ärftlighet.
 • Malmö rådhus.
 • Capio medocular malmö.
 • Familjerådgivning hur går det till.
 • Aurora 17 scenario.
 • Social hållbarhet stadsplanering.
 • Vad kostar valutasäkring.
 • Broccoli och fetaostpaj ica.
 • Österrike landskod bil.
 • Sjötransportenheten.
 • Stuttgarter wochenblatt anzeigen.
 • Hangouts videosamtal.
 • Chinook dog.
 • Byggmax skene.
 • Charles baudelaire dikter.
 • Sexuella problem i äktenskapet.
 • Fh aschaffenburg moodle.
 • Vad händer med elektronikavfall.
 • Element låter konstigt.
 • Nina hemmingsson uppsala.
 • Julia markham ratsit.
 • P piller funktion.
 • Dictionnaire traduction.
 • Oecd.
 • Forum de l emploi lyon.
 • Sveriges längsta man 2017.
 • Alsikeklöver sår.
 • Wie viel geld in spielautomaten.
 • Antal invånare i torrevieja.
 • Christianias børn.
 • Dav würzburg wandern.
 • Anakin skywalker lightsaber.
 • Katie eriksson den lidande människan.
 • Apotek sverige.