Home

Inga religiösa inslag i skolan

Skolan ska dock inte stå för religiösa inslag och ingen elev ska bli påtvingad religiösa inslag i skolans lokaler. Skolan ska verka för mångfald, där eleverna får möjlighet att ställas inför flera olika perspektiv och uppfattningar Baserat på att önskemålen om mat är religiöst motiverade kan detta även betraktas som ett religionsutövande. Skolverket säger att skolan ska vara icke-konfessionell vilket innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Så religiösa matritualer i skolan strider mot svensk lag. Sune Andersson, sekulär humanis Rektorn ska ha kontroll över avslutningens innehåll och utformning Socialdemokraterna väntas ta beslut om att man inte vill se några religiösa inslag i skolor - överhuvudtaget, skriver Aftonbladet. Partiet har redan tidigare velat se en undervisning helt.

Löfven: Inga religiösa uttryck i skolan. Stefan Löfven tycker att dagens system med religiösa friskolor inte fungerar. Det framkom under Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Han vill se en skola fri från konfessionella inslag. Skolan får samlas i kyrkan under advent, förutsatt att det inte finns några religiösa inslag i ceremonin. Det skriver Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och undervisningsrådet Claes. Utredaren ska bl.a. analysera vad som kan anses följa av Europakonventionen, andra internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringsformen, i relation till konfessionella inslag i skola, förskola och fritidshem, oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild, analysera för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer, t.ex. förskola, grundskola och. Regeringen vill ändra skollagen och tillåta enstaka religiösa inslag i utbildningen, kan SvD avslöja. Syftet är att möjliggöra skolavslutningar och adventsfirande, med psalmsång, i kyrkan. Här har SvD samlat artiklar i ämnet Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det offentliga skolväsendet i Sverige men tillåts ha en konfessionell inriktning. Rättslig reglering. Enligt.

Inga elever ska påtvingas religiösa inslag i skolan

Inga religiösa inslag, alltså. Utbildning och undervisning i kommunala förskolor och skolor i Sverige ska vara icke-konfessionell. Avslutning i kyrkan är okej så länge Gud och Jesus hålls. Vi har inga religiösa inslag, säger Katrin Willander och fortsätter: - Så har vi gjort en tid nu och det fungera bra för alla. Även prästen är med ibland, men pratar då om vanliga livsfrågor. Undantag. Yvonne Wirhall är rektor för den kristna friskolan Grenadjärskolan i Örebro. Religiösa skolor har fått ett undantag i lagen Omfattningen av och formerna för konfessionella inslag inom skolan, hos fristående och offentliga huvudmän, är en ideologisk och principiell fråga. Därför behövs en bred analys av för- och nackdelar med konfessionella inslag i skolan som omfattar de perspektiv som utredaren bedömer vara nödvändiga, inte minst ett barnrättsperspektiv Förskolor med kristen profil överväger att stänga om S-förslaget om att förbjuda religiösa inslag i skolan blir verklighet. I Jönköping är en av tio förskolor kristna och Svenska kyrkan driver hundra förskolor i landet

Al-Azharskolan får ny kritik: Håller bön på lektionstid

S har sedan tidigare ett kongressbeslut om att förbjuda alla religiösa inslag i skolan och civilministern skrev i går en debattartikel på ämnet i Aftonbladet. Han menar att dagens besked.

Religiösa inslag - även matritualer - får inte förekomma i

 1. Skollagen säger att undervisning i svenska skolor ska vara icke-konfessionell, icke religiös, vilket också påverkar skolavslutningen. Skolverket skriver att Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller.
 2. Inga fler religiösa också kommit överens om att svara ja till motionen gällande att Sveriges skolor ska vara fria från konfessionella inslag - alltså vill de att skolorna inte.
 3. Skolorna är inte religiösa i bemärkelsen att verksamheten har inslag av religiös instruktion. Den konfessionella inriktningen vetter mer åt kultur, värderingar och livsåskådning snarare än religiös instruktion
 4. INGA KÖNSUPPDELADE LEKTIONER. Religiösa inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen. Könsuppdelade lektioner ska endast kunna motiveras av pedagogiska skäl. De får inte vara permanenta och ska aldrig kunna motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl. Ladda hem som PD

Skolan ska undervisa om religion men inte i religion. Att inta den inställningen handlar inte på något sätt om aggressivt religionshat, det handlar om att se till alla barns möjlighet att. L-förslag: Skärpt förbud mot religiösa inslag i skolan Samtidigt meddelar man att Robert Hannah utses till ny integrationspolitisk talesperson för partiet. I dag är det förbjudet med religiösa inslag under lektioner, men då omfattas inte raster, luncher eller utflykter Inga religiösa inslag får finnas i konfessionella friskolor beslutade socialdemokraterna nyligen på sin kongress. Beslutet är både provocerande och närmast ogenomförbart. Idag finns 66 konfessionella friskolor - en judisk, 11 muslimska samt 54 kristna Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas

I Sverige har man länge haft en ambivalent inställning till religiösa inslag i skolan. Ämnet kristendomskunskap upphörde med införandet av läroplanen 1969 och med det försvann alla inslag. De religiösa friskolorna ser ut att bli ett slagträ i valdebatten. Lagom till valet skärper Socialdemokraterna tonen i frågan. Men trots att de flesta väljare vill se ett förbud mot.

Inga religiösa inslag tillåts vid skolavslutningar i kyrka

 1. Religiösa friskolor hör inte hemma i svensk skola, anser Socialdemokraterna. Nu går partiet till val på löftet om att förbjuda religiösa friskolor, gamla som nya. - Vi är livrädda för.
 2. Hur många religiösa friskolor finns det? Det som är tillåtet i dag är att konfessionella inslag får förekomma på en friskola, men utanför undervisningen. Ett annat mycket stort bekymmer är att vi i dag egentligen inte vet hur många fristående skolor med konfessionell inriktning som egentligen finns
 3. erande mot människor med livsåskådningar vilka idag inte redan har skolor med konfessionell inriktning. Idag finns det till exempel inga hinduiska eller buddhistiska skolor i Sverige
 4. S röstade bort religiösa inslag i alla skolor Den socialdemokratiska partikongressen beslutade på tisdag att skärpa politiken mot friskolor, vinster och religiösa inslag. Den nya linjen är att alla skolor ska vara fria från religiösa inslag

Socialdemokraterna vill stoppa religiösa inslag i skolan

Det kommer att finnas varianter både med och utan religiösa inslag allt beroende på vad som passar för eleverna i just den skolan och den orten. Staten är en klumpeduns som omöjligt kan överblicka alla skolor och veta vad som försiggår i dem. Den bör därför helt enkelt hålla sig borta och sätta sin tillit till skolor och kyrkor i landet Ingen religiös påverkan. Nu har det på området skolan lagts till: Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag. Här görs alltså ingen skillnad mellan undervisning och övrig verksamhet på skolan, en distinktion som hittills gällt. - Nu säger vi hela skolverksamheten, för i Sverige ska svensk lag och religionsfrihet ska gälla

Löfven: Inga religiösa uttryck i skolan - Pressen

Ingen religiös påverkan. Nu har det på området skolan lagts till: Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag. Här görs alltså ingen skillnad mellan undervisning och övrig verksamhet på skolan, en distinktion som hittills gällt. Nu säger vi hela skolverksamheten, för i Sverige ska svensk lag och religionsfrihet ska gälla S vill ha bort religiösa inslag i skolan Den socialdemokratiska partikongressen är på väg att skärpa politiken mot friskolor, vinster och religiösa inslag. Det här är en skärpning - Konfessionella inslag hör inte hemma i skolväsendet. Socialdemokraterna vill inte ha en skola genomsyrad av religion, säger Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Skolavslutningar i kyrkan och luciafirande är dock saker som ska vara fortsatt välkomna Religiösa inslag i skolan begränsar elevers demokratiska rättigheter Publicerad 2018-03-19 Religiös indoktrinering måste hållas utanför skolan eftersom den berövar barnen sina mänskliga. Hanteringen av religiösa traditioner i skolan är och har varit ett debatterat ämne då Sverige mer och mer blivit ett mångkulturellt samhälle. Detta innebär att förändringar i skolan sker då den kulturella och religiösa bakgrunden hos eleverna blir mångfaldig. Vi studerar i denna uppsats hur de utvalda skolorna hantera

Håll skolavslutning i kyrkan - men utan gud SVT Nyhete

 1. Skolan gömmer sej bakom följande: Skolverkets anvisningar om att religiösa inslag inte får förekomma under obligatorisk skoltid Ehh hmm Om så är fallet, hur kan då burka tillåtas i skolan jag bara undrar Det är hur stort religiöst inslag som helst
 2. S vill ha bort religiösa inslag i alla skolor. Den socialdemokratiska partikongressen har beslutat att skärpa politiken mot friskolor, vinster och religiösa inslag
 3. Om skolan ändå väljer att hålla skolavslutningen i kyrkan bör de elever som inte vill delta och som hänvisar till religion eller annan trosuppfattning erbjudas något annat alternativ eller slippa delta. Det är viktigt att skolan i förväg informerar elever och föräldrar om hur avslutningen ska utformas
 4. Socialdemokraterna vill stoppa vinstjakt i skolan och ta bort alla religiösa inslag. Det står klart inför det beslut som ska röstas igenom av S-kongressen på tisdagen
 5. Inga fler religiösa symboler i våra skolor. 26 lördag Aug 2017. -att skolan kräver att eleverna badar i traditionellt västerländska herr- och dambadkläder-att pojkar och flickor som saknar sådana ska låna av skolan Vi ska vara restriktiva mot nya och fler sådana inslag
 6. Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck. Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism. Religion och samhälle. Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser
 7. S vill ha bort religiösa inslag i skolan Den socialdemokratiska partikongressen är på väg att skärpa politiken mot friskolor, vinstjakten och religiösa inslag. Det här är en skärpning

Konfessionella inslag i skolväsendet - Regeringen

Socialdemokraterna gick 2018 till val på att förbjuda organiserade religiösa inslag i skolor under skoltid. Tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet avser regeringen nu gå ytterligare ett steg och lägga fram ett förslag om etableringsstopp för konventionella friskolor undervisning. I dagens skola ska undervisningen i både religiösa och neutrala skolor vara icke-konfessionell, vilket innebär att inga religiösa inslag får förekomma i undervisningen. Undervisning i religionskunskap ska istället på ett distanserat sätt lära barn om religioner, samt lära dem att granska dessa kritiskt

Religiösa inslag i skolan Sv

Konfessionella skolor - Wikipedi

Partiledarens nya förslag: Vill ta bort religiösa inslag ur svensk skola. Liberalerna har inte kunnat enas i frågan om religiösa friskolor, men till slut kom man fram till en kompromiss om att inga fler religiösa friskolor ska få starta, men att de som redan finns får fortsätta sin verksamhet Enligt Skolverket ska det inte förekomma några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. [9] Traditionstyngda psalmer som i huvudsak betonar sommartiden kan accepteras, som exempelvis Den blomstertid nu kommer. [6] Som ett icke-religiöst alternativ brukar Idas sommarvisa användas vid skolavslutningar [10]

Inte så lätt att stoppa religiösa friskolor

Vi liberaler har länge varit kritiska mot religiösa friskolor och skolor med religiös inriktning då vi anser att alla barn och unga har rätt till en god undervisning utan att riskera att påtvingas religiösa inslag. När Nya Kastets skola, då under namnet Vetenskapsskolan, ansökte om tillstånd för att öppna i Gävle kommun såg vi. Det blir inget stopp för religiösa friskolor, föreslår regeringen i ett lagförslag i dag. Men det dras en tydligare gräns för vad som blir tillåtet och. Socialdemokraterna går till val på ett förbud av religiösa friskolor. Bakgrunden är kongressbeslutet förra året om att förbjuda konfessionella inslag i skolan Att ensidigt rikta kritiken mot konfessionella skolor leder fel. I Sverige finns idag drygt 6000 grund- och gymnasieskolor. Av dessa är ca 1250 friskolor. Och av dessa 1250 friskolor är 70 konfessionella, religiösa avseende på huvudmannen och drygt 50 har kristen inriktning den 24 augusti. Svar på fråga. 2009/10:983 Föreningsfriheten i den svenska skolan. Utbildningsminister Jan Björklund. Lennart Sacrédeus har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra föreningsfrihetens ställning i den svenska skolan så att religiösa och politiska föreningar i god demokratisk anda fortsatt ska kunna argumentera och ge skäl för sin tro och.

Skolverket: Advent ska firas utan religiösa inslag

Religiösa inslag tillåtna Men reportaget har lett till att debatten om religiösa friskolor blossat upp igen inför helgens S-kongress. - Jag tror att det är viktigt att man tydliggör att den typ av religiös undervisning som de eftersträvar gärna får äga rum, men inte inom ramen för det skolpliktiga eller skattefinansierade skolväsendet, säger Daniel Färm till Ekot I konfessionella skolor löses detta, vad gäller de religiösa inslagen, med kravet på frivillighet, De bestämmelser som vi har i dag om huvudmän för skolor är ganska allmänna och ställer inga långtgående krav. De orsakar därför inga EU-rättsliga problem - När det gäller de judiska skolor vi har i Sverige i dag, ser jag inga skillnader jämfört med dagens system. För så vitt jag vet så har de inga konfessionella inslag i sin skolverksamhet, säger Anna Ekström. Det är då det blir uppenbart att gymnasie- och kunskapslyftsministern bygger sin politik på tro snarare än vetande Enligt Sophia Jarl finns inga problem med de skolor där det finns konfessionella inslag som finns i dag i Norrköping. Men hon säger samtidigt att problemen ändå finns i samhället 1983 fick Jan Rosman besök av ett gäng marijuanaodlande husockupanter som ville möta Gud. Det slutade med en dopceremoni i havet, men blev också början på det som skulle bli Johannesskolan i Norrköping. Där varvas nu vanliga lektioner med schemalagda gudstjänster av lärare som uppmanas säga jag älskar dig till de drygt 200 eleverna på skolan. - Under många år har folk.

- Svensk skola ska vara fri från religiösa inslag, sa civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Aftonbladet i torsdags. Elin Norén från S-distriktet i Dalarna: - Det vi och partistyrelsen har sagt hittills det är att vi vill se en skola som är helt fri från religiösa inslag S-kongrassen går mot att klubba igenom ett förbud mot religösa inslag under skoltid. - Svensk... Socialdemokraterna vill ta bort religiösa inslag i skolan

Förskolor med kristen profil överväger att stänga om S-förslaget om att förbjuda religiösa inslag i skolan blir verklighet. I dag är det tillåtet för friskolor att ha religiösa inslag om det sker utanför undervisningen, som till exempel på raster eller under lunchen, och är frivilligt att delta i En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan - Att inga konfessionella inslag ska få förekomma i skolan är en skärpning som innebär att de fristående skolorna ska vara lika allsidiga som de kommunala skolorna, säger Anna Ekström som är föredragande Etikettarkiv: Inga religiösa symboler i skolan. Jag kan börja med den här upprörda diskussionen i Italien om korsets vara eller icke vara i skolorna. Min uppfattning är helt klar, INGA RELIGIÖSA SYMBOLER I SKOLAN!! Punkt slut! Skolan ska vara opartisk och neutral. Vad folk sen har. Den religiösa indoktrineringen i skolan kommer att öka, i och med att kravet på konfessionsfrihet försvinner. Skolan blir en del av den religiösa propagandaapparaten, och den kan helt legalt sprida kristna myter och dogmer. Det är inte pragmatism utan dogmatism. 2016-04-30 09:1 Dagen: Religiösa inslag tillåts i skolan. Posted on December 17, 2013 by wengorsdagbok. Citat från tidningen Dagen: Regeringen föreslår att enstaka religiösa inslag ska vara tillåtet i utbildningen. Därmed kan också skolavslutningar och adventsfirande, med psalmsång, genomföras i kyrkan

Det blir alltså väldigt problematiskt att kräva att just inga former av religiöst förknippad symbolik får förekomma i svenska skolan, eftersom det riskerar att medföra såväl kulturell hybris som stagnation. För att ge ett exempel så är t ex nästan all indisk konst och musik religiöst orienterad Religiösa inslag i skolan ifrågasätts Annika Eclund, utbildningspolitisk talesperson för KD, Fredrik Sidenvall, präst och rektor för kristna gymnasieskolor och Olle Burell, skolborgarråd i Stockholm, tycker olika i frågan om konfessionella skolor L-förslag: Skärpt förbud mot religiösa inslag i skolan Samtidigt meddelar man att Robert Hannah utses till ny integrationspolitisk talesperson för partiet. I dag är det förbjudet med religiösa inslag under lektioner, men då omfattas inte raster, luncher eller utflykter

Vår dotter går på kommunens förskola, en förskola utan inriktning. Hon har 3 helt underbara fröknar, de är Religiösa inslag i den icke- konfessionella skolan - var går gränsen? Hur bör styrdokumentens formuleringar om skolans icke-konfessionalitet förstås? Den senaste tidens debatt om t.ex. skolavslutningar och andra besök i kyrkor har lett till osäkerhet om och rädsla över var gränsen går. Hur ska man på ett klokt sätt ge Därför måste regelverket vara enkelt för att skydda barnens religionsfrihet: Inga religiösa inslag (även frivilliga) i den obligatoriska skolan. Givetvis kan grupptryck, föräldrars önskemål, syskons förväntningar, sociala normer, koder, traditioner, etc., inverka på barnens fri- och rättigheter i den bemärkelsen att de har betydelse för de val som görs Däremot ska skolan självfallet undervisa om religion. Kalla faktas granskning visade i detalj hur Plymouthbröderna undanhåller sådant som anses vara självklara inslag i vanliga skolor från sina skolbarn. - De träffar inga andra, och lärarna är marionetter

syfte och mål inte är kopplat till religion, undervisningen är konfessionslös och inga kurser erbjuds utifrån religiös tillhörighet. Barns religionsfrihet tolkas här som rätten att ha en undervisning fri från religiösa inslag och föräldrarna eller barnen erbjuds inte olika alternativ utifrån religiös tillhörighet POLITIK Politik Religiösa friskolor hör inte hemma i svensk skola, anser Socialdemokraterna.Nu går partiet till val på löftet om att förbjuda religiösa friskolor, gamla som nya Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten Skolelever får samlas i kyrkan under advent - men bara om det inte ingår religiösa inslag i ceremonin, skriver Dagens Nyheter. Skolverket har sammanställt en juridisk vägledning för rektorerna

Konfessionella inslag i skolväsendet Kommittédirektiv 2018

Lidköping: Sävare Församling stoppar skolavslutningar i

Skolan ska vara fri från religiösa inslag kräver skollagen. Lagen har lett till att skolinspektionen kritiserat skolavslutningar i kyrkan, men inte yoga i skolan En religiös friskola har organiserade frivilliga religiösa inslag vid sidan av undervisningen. På Livets ords skolor ber de elever som vill morgonbön samt en bordsbön innan lunch Har du blivit tvingad att va religiös? Tor 12 jul 2007 17:13 Läst 7239 gånger Totalt 171 svar. palmbl­ad Visa endast Tor 12 jul 2007 17:13.

En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan 11 april 2017 13:31. Partikongressen har under tisdagen fattat beslutat om riktlinjer f r omr det Kunskap g r Sverige starkare elever ska l ra sig mer och alla skolor ska vara bra skolor. Kongressen beslutade att den utveckling som g r att barn allt mer sorteras i olika skolor ska brytas och att kvaliteten i undervisningen ska h jas Däremot ska inga nya konfessionella skolor få starta. Bush Thor däremot menar att man vill stänga skolor, eller att de tvingas stänga. Det stämmer inte eftersom de kan fortsätta som vanligt, bara att de religiösa inslagen utanför skoltid ska bort http://www.dagen.se/stefan-lofven-inga-religiosa-uttryck-i-skolan-1.951322. Intressant att se var detta hamnar men självfallet så borde ju både religiösa och.

Video: Förbud av religiösa inslag - då stänger kyrkan förskolor Sv

Våldtäkten i Bjästa - P4 Västernorrland | Sveriges RadioVåga prata om julens budskap | Förskolan

ISLAM. På Al-Azharskolan i Stockholm undervisas flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa. Skolan hänvisar till elevernas muslimska bakgrund och får grönt ljus av Skolinspektionen. När flickorna har idrott och hälsa så har pojkarna matte och tvärtom. Könsuppdelad idrottsundervisning är en del av Al-Azharskolans muslimska profil, liksom bönerummet och den fläskfria skolmaten Vi vill få bort de religiösa inslagen i skolan helt. Tyvärr finns det inget stöd i riksdagen för att göra det i dag. Moderaterna vill inte göra något alls åt de religiösa friskolorna, och Sverigedemokraterna vill också låta de skolor som finns bli kvar I Svenska kyrkans förskolor finns inga religiösa förväntningar på barnen och deras vårdnadshavare. Verksamheten regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan. Borås Stad ansvarar för tillsynen. På förskolorna är drygt 80 procent av den pedagogiska personalen legitimerade förskollärare Enligt Sophia Jarl finns inga problem med de skolor där det finns konfessionella inslag som finns i dag i Norrköping. Men hon säger samtidigt att problemen ändå finns i samhället. - Vi har sett exempel på där skolor delat upp undervisningen mellan pojkar och flickor och att flickor får sitta längst bak i bussen Skolan ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett religion eller annan trosuppfattning. Mål: - Alla elever på skolan ska behandlas lika oberoende av religiös tillhörighet. - Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på skolan, oberoende av religiös tillhörighet

 • Oscar nebendarsteller eminem.
 • Traccar devices.
 • O'learys arvika.
 • The sims 3 download full game.
 • Kunduz hayvan.
 • Camping utarrenderas.
 • Dansk språkhistoria.
 • Apple serial number info.
 • Garagegolv plattor.
 • Fitzgerald f scott the great gatsby.
 • Svd börs.
 • Swish driftstörning.
 • Life's an adventure song.
 • Yrkesförsäkring sjuksköterska.
 • My shot lyrics.
 • Lebensfreude erfahrungen.
 • Speed dating herault.
 • Fuji rock festival 2017 lineup.
 • Schneider electric lön.
 • Dödsbevis skatteverket.
 • Hambacher fest.
 • Medicinaregatan 3.
 • Vishnu steckbrief.
 • Billigt boende runt jönköping.
 • Parkour verein in meiner nähe.
 • Fulufjället karta pdf.
 • Arm workout home.
 • Vad är file commander.
 • Semesterbilder tecknade.
 • Hayden christensen movies.
 • Yeti mic.
 • Vänskaps tatueringar.
 • Bästa serierna 2017 netflix.
 • Besoldungstabelle nrw.
 • Hemnet trä.
 • Hifi mässa malmö.
 • Poa pratensis.
 • Mäta ström 3 fas.
 • Hemmabio forum.
 • Sufismus frauen.
 • Emoji bilder whatsapp.