Home

Skolverket källkritik

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Här får du och dina kollegor material om källkritik och nyhetsvärdering i gymnasieskolan Guide för källkritik för lärare. Artikel: Källkritik i förskoleklass. I artikeln Källkritik i förskoleklass besöker vi några skolor där lärare och bibliotekarier tagit sagan Superundersökarna som utgångspunkt för det källkritiska arbetet. Källkritik i förskoleklass. Film: Källkritik för yngre elever (tid 10:59 min

När digitala medier blir allt vanligare både i undervisningen och under elevernas fritid är det viktigt att eleverna kan granska källor kritiskt. Materialet ger inspiration till lärare och skolbibliotekarier i arbetet med källkritik i årskurs 7-9 På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Källkritik av bilder är en digital lektion om källkritik för bilder. Bilder och verkligheter - visuell gemenskap på nätet på Statens medieråds webbplats Källkritik i digitala medier - en didaktisk utmaning April 2018 https://larportalen.skolverket.se 1 (2) Digital kompetens - Grundskola och gymnasieskola Modul: Kritisk användning av nätet Del 5: Källkritik i digitala medier - en didaktisk utmaning Tips för källkritik med yngre eleve Skolverket drog i den rapporten slutsatsen att elevers ökade självförtroende inom källkritik kan ha ett samband med att en större andel elever än tidigare uppgav att de fått undervisning i källkritik, där en ökning syntes tydligt framför allt i årskurs 7-9. (Skolverket, 2016; se även Alexanderson, Palm & Melin Mandre, 2018) källkritik som idag praktiseras i grundskolan, samt för hur dessa olika undervisningssätt kan bidra till att förbereda elever för informationssamhällets utmaningar. I februari 2017 gick myndighetscheferna för Skolverket, Statens medieråd oc

Källkritik för yngre elever - Skolverket

Källkritik i gymnasieskolan - Skolverket

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9 ALLA PUBLICERADE UPPGIFTER . Uppgiftens namn Publicerat; Varför har vi behov av Voltaire? 2014-10-22: Samernas histori

Källkritik för yngre elever - Skolverket

För att landets grundskoleelever ska kunna bli bättre på källkritik på nätet behöver skolans ansvar förtydligas, anser Skolverket och föreslår därför regeringen. Lathund för källkritik. Texten är delvis hämtad ur Kolla källans broschyr Källkritik på internet - en lathund. Skolverket. Internet - en guldgruva eller soptipp? Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar Filmer om källkritik. Kritisk läsning. Film om att läsa kritiskt. Primary vs. secondary sources. Från Hartness Library. Relaterad information. Vetenskapliga publikationer. Att hitta och läsa olika typer av vetenskapliga publikationer. Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå Källkritik När du förbereder inför skrivandet av ditt gymnasiearbete och samlar information så är det väldigt viktigt att du är kritisk mot de källor du använder dig av. Du kommer att bli bedömd på hur väl du väljer och värderar dina källor, så kom ihåg att alltid vara kritisk till informationen du samlar

Källkritik för elever i årskurs 7-9 - Skolverket

Källkritik; Skolverket Guide för källkritik för lärare. 2018-08-30 13:18 209 Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Källkritik; Skolverket. Filmen är hämtad från Lärportalen och finns i modulen Kritisk användning av nätet, del 3: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/-digitalisering/Grundsko.. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och. Länkskafferiet är Sveriges nationella ämnesportal och är en del av det svenska Skoldatanätet, som drivs av Skolverket. Alla länkar som beskrivs i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet, främst för elever mellan 10 och 15 år Länkskafferiet har ny ägare! Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll

Resurser för undervisning i källkritik - Skolverket

 1. 2018-mar-24 - Skolverket: Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Lyssna på vår expert på källkritik, Anette Holmqvist, som pratar om digital kompetens och om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
 2. Källkritik, information på skolverket.se. Källkritik, information på skolverket.se. På Resurscenter arbetar vi för att elever i särskilda behov får det stöd de är berättigade till Såhär skriver skolverket om källkritik: I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik Skolverket styr.
 3. Programmen spelas in och publiceras samma dag. I varje avsnitt går Åsa och Jack på djupet i nyhetsfloden, tittar närmare på trender i sociala medier och tipsar om hur du kan bli bättre på källkritik och källtillit. Programledare: Edwin Safari (från och med avsnitt 2)

Om undervisningen i källkritik inte är tillräckligt uppdaterad finns risk att elever tar del av vinklad information utan redskap att stanna upp och reflektera. Vi vill därför i dag - utifrån vår rapport - lyfta den nyckelroll som skolan har och vikten av bredd, aktualitet och en gedigen utveckling i arbetet med källkritik Källkritik- centrala begrepp och kriterier. En presentation (13:48 min) och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighet och relevans. Gjord a

Källkritik. Hur kan du på ett lätt sätt förhålla dig källkritisk på nätet? • Grundskola 7-9 • Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier, Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompeten Källkritik är en av de färdigheter som lyfts fram som centrala i läroplanen för både grundskolan och gymnasieskolan. Källa: Skolans uppdrag, sid 8, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Reviderad 2015, Skolverket. Dold marknadsföring En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla eeeh och uuum är ni snälla

Historia 1a1 - Skolverket

 1. Vill du arbeta mer med källkritik så rekommenderar vi Metros Lilla Viralgranskaren och Kolla källan på skolverket.se. Till dessa uppgifter behövs: • Serien Bamse och den mörka skogen. • Seriesidan Bamses skola om internet och källkritik. • Bilaga 1: Ark med tomma serierutor. • Bilaga 2: Frågor som diskussionsstöd
 2. När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019
 3. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är trovärdig och går att lita på. Nedanstående frågebatteri är inspirerat av Mediekompass tips kring källkritik. Mediekompass tips kring källkritik; 1
 4. Källkritik I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på.
 5. Bilder väljs bort. Bland alla de bilder en fotograf tar väljer en redaktör ut de bilder som passar bäst ihop med en text eller ett inslag. När det gäller rörliga bilder blir urvalet ofta ännu snävare, eftersom materialet klipps ihop för att passa in i tv-tablåerna
 6. Anette Holmqvist från Skolverket berättar om hur du kan träna dig i källkritik på internet. Lär dig granska vem som står bakom en webbplats
 7. Välkommen till Skolverkets YouTube-kanal! Här hittar du ett urval filmer från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och s..

Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin - men inte i praktiken. Det upptäckte Cathrin Backman Löfgren i sitt forskningsarbete. - Eleverna kunde berätta vad källkritik var och förklara tendens, äkthet och så vidare. Men bara några enstaka tillämpade det i sitt arbete Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Lyssna på Anette Holmqvist, vår expert på källkritik, som pratar om digital kompetens och om att ha ett.. Filmen tar oss med till Spånga gymnasium i Stockholm där lärare och skolbibliotekarie samarbetar för att ge alla elever källkritisk kompetens. Vi besöker en. Källkritik - att börja med Källkritik - lite svårare Källkritik - fortsättning Väggaskolans bibliotek AI -källkritisk uppgift En palett av övningar i källkritik. På den här webbplatsen hittar du mina förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för.

Källkritik - vad är det

Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. 2018-nov-08 - Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Sparad från skolverket.se. Guide för källkritik för lärare Hårt politiskt vinklade nyheter och alternativa fakta har gjort att källkritiken hamnat i rampljuset. SvD har besökt Möllevångsskolan i Malmö, där lärare arbetar med kritiskt granskande från första skoldagen

KÄLLKRITIK - Skriv ett arbet

I höstas var Skolverket här på skolan och spelade in en av Na3ad:s lektioner för att visa hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta kring elevers medievanor och öka elevernas källkritiska medvetenhet. Nu har Skolverket publicerat den färdiga filmen på sin webbsida: Sju timmar om... Källkritik för gymnasiet Checklista - källkritik (här hittar du frågorna som wordfil) 1. Ta reda på vem som är ansvarig för webbplatsen? Vem står bakom? Vet du vad det är för något? - sök annars vidare! 2. Finns det kontaktinformation? Kanske finns en Om webbplatsen knapp 3. Spelar det någon roll om det inte finns någon kontaktinformation? 4 Ämnen: Historia Årskurs: 9 och Gymnasiet. Hur förvandlades Järvas lantliga miljö till stora bostadsområden? Vad kan man lära sig om livet för 1100 år seda Bilder, bluffar & källkritik. Ett öppet och skärpt sinne behövs i när vi rör oss i bildflödet. Det är ingen quick-fix att leta upp och avslöja fejkade bilder men det kan vara belönande. Här kommer några användbara verktyg som kan hjälpa till att syna bildbluffarna på nätet

Källkritik

Video: Källkritik Religionsfroknarna

Enskilda uppgifter - Bedömningsportalen - Skolverket

 1. 2019-jun-17 - Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt
 2. Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ Kolla källans nya checklista för källkritik som dina elever kan ha med överallt. Checklistan finns även att..
 3. Källkritik i skolan - ett tips till alla lärare 2 mars 2010. Endast omkring fyra av tio lärare i grundskolan uppger att den egna skolan ger eleverna undervisning i informationssökning och källkritik på Internet, enligt undersökningen IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning från Skolverket. En femtedel av lärarna svarar nej på frågan, och kanske.
 4. På Internetkunskap har vi samlat kunskap om källkritik, sökkritik, integritet och yttrandefrihet på nätet - så att du kan bli en mer medveten nätanvändare
 5. Tips för källkritik på internet Allt som står ovan är också viktigt när du skall granska webbsidor kritiskt, men det finns fler saker som du kan kontrollera när det gäller källkritik på nätet. Undersök webbadressen Börja med att titta på webbadressen för att se efter om den säger dig något

Skolverket: Behövs tydligare källkritik i läroplanen - P4

Introducera källkritik Granska och förstå webbadresser Introducera källkritik | åk 7-9. Projektorläge. Granska och förstå webbadresser. Lektionen ger en introduktion till vilken information webbadresser på internet ger och hur de är uppbyggda. 1. Webbadressens olika delar Källkritik. Länkar om källhantering. Lund Bilderna och bildförklaringarna på sidan är hämtade ur Creative Commons, en guide för lärare, av Skolverket, CC BY-NC-SA 2.5 Sverige) Enskilda Gymnasiet Tegnérlunden 5 111 61 Stockholm 08-411 20 60 info@enskildagymnasiet.s KÄLLKRITIK. Vad är en källa? En källa är stället du hämtat din information från. En källa kan vara skriftlig (källa Skolverket) Läs mer om källkritik. Enskilda Gymnasiet Tegnérlunden 5 111 61 Stockholm 08-411 20 60 info@enskildagymnasiet.se. Varje övning är kopplad till ett eller flera avsnitt ur filmen Från dröm till terror. Övningarna är anpassad för undervisning i klassrummet i årskurs 9 och gymnasiet.Lösenordet för att se filmerna är: JAGJOBBARISKOLAN Kronologi - Ryssland/Sovjetunionen tidslinje.pdf Övning till avsnitt 1-13, Ryssland/SovjetunionenUtan rättigheter - övning i mänskliga rättigheter.pdf Övnin Skolverket. Skolverket; Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner - Skolverkets webbplats; Moduler för Teknik - Lärportalen - Skolverket; Digitalisering - Skolverket; Checklista för källkritik - Skolverket; Länkskafferiet; Företag, myndigheter och föreningar som tillhandahåller pedagogisk information riktad till skolor och förskolo

Källkritik har på senare år blivit en allmänt spridd kunskap. För inte så länge sedan var det en kunskap som främst var viktig för forskare och journalister. Men i dagens medielandskap har det blivit allt viktigare för enskilda att sålla informationen Historia 2a är en fördjupningskurs som bygger på att man har läst Historia 1b (eller 1a1 + 1a2). Kursen bygger på tematiska fördjupningar runt olika historiska ämnesområden, samt fördjupat arbete med historieteori, historiebruk och källkritik Informationssökning och källkritik. Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt.

Lathund för källkritik - NO - Google Site

Läs mer om källkritik hos Skolverket. Att fejkade eller förvrängda nyheter sprids på sociala medier är de flesta av oss medvetna om. Här kan du och dina elever spela ett spel för att visa hur det kan gå till att styra nyhetsflödet på sociala medier Källkritik och ansvarsfull kommunikation på nätet by Skolverket published on 2018-12-17T10:56:51Z. Recommended tracks Bobe Version Sista by Skolverket published on 2020-05-27T18:27:25Z Ewa Mannelid berättar by Skolverket published on 2020-05-27T18:27:26Z װעלכער by Skolverket published on 2020-05-27T18:21:54Z װעלכע by Skolverket Skolverket 7 februari 2014 · Låt dina elever använda sina kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera samt ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

Källkritik - umu.s

Digitala lektioner är ett kostnadsfri lektionsbank som gör det enkelt för dig och dina elever att jobba med källkritik, säkerhet på nätet eller programmering. Tjänsten är kostnadsfritt och innehåller över 120 lektioner - du kan börja använda dem nu direkt eller göra om dem så att de passar dig och dina elever ännu bättre I dag på internationella # skolbiblioteksdagen vill vi uppmärksamma skolbibliotekariernas roll i att stärka eleverna i källkritik och medveten informationssökning. Färdigheter som blir allt viktigare i en demokrati. Här får du som är skolbibliotekarie idéer och inspiration till skolans diskussioner om källkritik på nätet. Visa me Källkritik och ansvarsfull kommunikation på nätet by Skolverket published on 2018-12-17T10:56:51Z Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket, och Mårten Schultz, professor i civilrätt, samtalar om den viktiga roll som fritidshemmet har att hjälpa barn att vara källkritiska

Lärportalen Sidan kunde inte hittas - Skolverket

Hej. Jag har fått min lärarlegitimation. Men hittar den nu inte på mejlen då vi har fått nytt system på jobbet. Finns det möjlighet att ni kan mejla den.. planera undervisning om källkritik. kunna tillämpa vissa former av IT-stöd för lärande. Värderingsförmåga och förhållningssätt. problematisera skolans verksamhet i förhållande till barn och ungas liv i en digital kontext. problematisera olika aspekter av distansutbildning Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. 2018-mar-17 - Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Sparad från skolverket.se. Guide för källkritik för lärare

Webbpublicering källkritikFortbildning, fakta och checklistor - AV Media SkåneÄr du källkritisk på rätt sätt? | Digitala läromedel från

På Mediagymnasiet i Nacka Strand arbetar eleverna med ett projekt som ska göra dem bättre på källkritik. Genom att göra egen samhällsjournalistik, som ska publiceras på sajten Mobile Stories, lär de sig källkritik från grunden På Stenungsunds Montessoriskola har högstadieeleverna källkritik på schemat. Efter positiva reaktioner från både elever och föräldrar hoppas läraren Anna Rosenqvist att fler skolor väljer att följa deras satsning Här kan du läsa mer om källkritik. Skolverket har tagit fram en utmärkt guide för källkritisk metod. Ett stort plus är ju såklart att de själva är en pålitlig källa i den frågan. Viralgranskaren är en satsning gjord av tidningen Metro som informerar om och lär dig källgranskning i det nya medieklimatet.Både enkelt och underhållande Källkritik Att beskriva människors livåskådning är komplext och innebär i princip alltid att förenklingar görs. Religionsfroknarna.se riktar sig i första hand till elever på grundskolans senare år och gymnasiet - och innehållet är anpassat efter åldersgruppen och kurs-/ämnesinnehåll

 • Dong kinh böblingen öffnungszeiten.
 • Roliga svenska namn.
 • Sverige ryssland em 2017.
 • Beskära prydnadsträd.
 • Vad kan dvärghamstrar äta.
 • Madeira weather december.
 • Litterär hidalgo jätte.
 • Beagle welpen berlin.
 • 90 tums tv.
 • Holstentor fakten.
 • Danmark valuta.
 • För att kunna leva akademibokhandeln.
 • Hur går man tillväga för att skilja sig.
 • Fågelinfluensa höns.
 • Abpu 10 allmänna bestämmelser personaluthyrning.
 • Digitala skyltar utomhus pris.
 • Projektion relation.
 • Smörja in kattens tassar.
 • Synology plex.
 • Ausstellung olten.
 • Domboksregister.
 • Palliativ vård video.
 • Cw lundberg vajersystem.
 • Climate in colorado.
 • Simon gate.
 • Gå ur a kassan if metall.
 • Rollo vikings actor.
 • Solresor cypern.
 • Is snake big boss.
 • Medryttare jönköpings fältrittklubb.
 • Vad är konsumentverkets mål.
 • Hur använder man finish maskinrengöring.
 • Etno musik.
 • Aluminium miljöpåverkan.
 • Köttbullar utan ströbröd med potatis.
 • Analytisk kemi sammanfattning.
 • Jaktpilspetsar.
 • Ljudtekniker jobb.
 • Hundnät bil.
 • Kända idrottare i sverige 2017.
 • Brother skrivare mac.