Home

Sond vårdhandboken

Tillförsel av sondnäring - Vårdhandboken

 1. era sondnäringen är stor
 2. Nasogastrisk sond är förstahandsalternativet när enteral nutrition ska tillföras under begränsad tid, upp till 4-6 veckor. För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt
 3. nasogastrisk sond nedlagd för att kunna ge mediciner och näring i under vårdtiden. Arbetsbeskrivning Nedläggning av sond Inläggning av sond ska utföras av sjuksköterska. Sondmatning kan delegeras av sjuksköterska till annan befattningshavare som saknar formell kompetens men äger reell kompetens (1)
 4. Område: Vårdhandboken Giltig fr.o.m: Giltig t.o.m: 2018-09-21 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2017-01-23 Sida 1 av 2 Nasogastrisk sond Gäller för: Region Kronoberg Faktaägare: Annette Borland, sjuksköterska medicinkliniken Växj.

Administrationsvägar, skötselråd och omvårdnad - Vårdhandboken

 1. En sond inom medicinen är en tunn slang som används vid matning och läkemedelstillförsel av en person som är oförmögen att äta på egen hand, [1] eller för att tömma magsäcken i avlastande syfte. [2] Det senare sker på sjukhus i fall då patienten har omfattande problem med kräkningar som inte avhjälps av eller är lämplig att lindra med antiemetik
 2. . Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) PEG anläggs som en förbindelse genom bukväggen till magsäcken med hjälp av ett Vårdhandboken . Title: Microsoft Word - 2013 Delegering av sondhantering.do
 3. ska risken för ocklusion i sonden då pulverrester oftast packas på i sondens ände. Avklippt trubbig ände kan försvåra passage genom en [trång esophagus].; Analgetisk gel (förfylld spruta med Citanestgel, Xylocaingel, etc.

Nasogastrisk sond - sondsättning och skötse

 1. Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar
 2. tejpa fast sonden. Ta kontakt med GEA SS/ÖS för återinsättande av ny gastrostomisond. Vid nyinsatt PEG eller knapp/gastrotub-direkt teknik (<6-8 veckor) skall den nya sonden sättas in på sjukhuset. Om ingen ny sond sätts i kanalen, kan en vidgning av stomakanalen behöva genomföras
 3. Här kan du hitta skötselråd för din Mic-Key gastrostomiport
 4. Sondmatning, även kallat enteral nutrition (enteral nutrition syftar dock bokstavligen till näringstillförsel till mag- och tarmkanalen, vilket alltså inkluderar normalt ätande) [1] innebär att näring tillförs genom en sond. Det sker vanligen till magsäcken, men när detta i det enskilda patientfallet är omöjligt eller förknippat med risker kan näringstillförseln istället.
 5. Byte av sond/knapp ska utföras av sjuksköterska enligt MAS i Växjö kommun. Uppgiften kan inte delegeras. Anhöriga kan i vissa fall få utföra byte av sond/knapp men då är inte uppgiften delegerad utan utförs under egenvårdsansvar. Om man har egenvård men inte vill eller kan byta sond/knapp själv eller med hjälp a
 6. För den som har svår och långvarig dysfagi kan livskvaliteten förbättras betydligt med en gastrostomi - en kanal som gör det möjligt att ge mat och medicin direkt till magsäcken.. En vanlig form av gastrostomi är PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi), vilket innebär att kanalen anläggs genom huden med hjälp av ett endoskop/rörformat instrument

När en person inte kan svälja eller inte kan äta tillräckligt men har en väl fungerande magtarmkanal, kan en Mic-Key gastrostomiport sättas in direkt i magsäcken Sond innehållande ftalater ska inte användas för tillförsel av vätska, näring eller läkemedel. Allmänt att tänka på inför näringstillförsel via sond. Det är viktigt att patienter som får sondnäring ändå ges tillfälle till gemenskap och inte glöms bort, eftersom de berövas den glädje och gemenskap som en måltid ger PEG är en sond gjord i silikon med en inre stopplatta som ligger i magsäcken samt en yttre justerbar stopplatta på utsidan huden. KNAPP är en gastrostomi som ligger platt emot huden. Den är försedd med en kuff på insidan magsäcken. Syfte Öka kunskapen av användning och skötsel av PEG Det rekommenderas att alltid ha en extra Mic-Key hemma i reserv. Att byta en Mic-Key: Ta ut den nya Mic-Key ur förpackningen. Fyll ballongen med 4-5 ml sterilt vatten Fixera sonden så att det inte känns obehagligt och så att tryckskador undviks. Mät och dokumentera sondens längd från näsborre till sondens ände Dokumentera vilken sorts sond patienten har och var sondspetsen mynnar. Det har betydelse för flödeshastigheten och för hur stor volym patienten tolererar

SAMMANFATTNING Sammanfattning av den klassiska kliniska bilden vid mekaniskt tunntarmsileus och strangulation av tarm. Kolonileus berörs inte i sammanfattningen. Denna sammanfattning är att betrakta som ett komplement till den detaljerade behandlingsöversikt som följer efter faktarutan. Strangulation efter gastric-bypass-operation (slitsherniering)Herniering av tunntarm. FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinäre Sond i trachea - lungor Perforation av esofagus Om sonden ligger i ventrikeln Största risken vid NGS är aspirationen som kan bli fatal. Om man kan få sonden förbi pylorus ned till nedersta delen av duodenum minskar riskerna för aspiration. Detta läge nås i 40 %. Om katetern ligger i ventrikeln oc

Nasogastrisk sond - Region Kronober

Sond (medicin) - Wikipedi

Nutrition via och byte av nasogastrisk sond utförs ej av kommunal hemsjukvård. Då patienten skrivs ut med nasogastrisk sond ska särskild överenskommelse med plan för uppföljning finnas. Stetoskop finns att låna från Dietistmottagningen på Akademiska sjukhuset. Referenser Vårdhandboken Nutrition, enteral - Referenser och regelver Avsnittet i Vårdhandboken heter Enteral nutrition. Kommunerna i Kronobergs län Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Kronobergs län 10 och 20 ml) ska användas. Speciell adapter (koppling) till sond kan behövas. • Spruta för oral användning till läkemedel är engångsprodukt. Personlig hygien vid sond. Sond: Sida : Innehåll på andra sidor på nätet. Namn Innehåll; Administrationsvägar, skötselråd och omvårdnad (Vårdhandboken) Län

Fixera sonden så att det inte känns obehagligt och så att tryckskador undviks. Mät och dokumentera sondens längd från näsborre till sondens ände Dokumentera vilken sorts sond patienten har och var sondspetsen mynnar. Det har betydelse för flödeshastigheten och för hur stor volym patienten tolererar Vårdhandboken. Målsättningen med denna vårdhygieniska handbok är att förhindra smittspridning och förebygga 15. Enteral nutrition (sondmatning) via PEG/knapp eller sond.. sid 30 16. Multiresistenta bakterier - MRB..sid 33 17. MRSA. Vårdhandboken. Vårdhandboken, avsnitt Tillförsel av sondnäring. Nutritionspärmen. Här kan du läsa om kost vid olika sjukdomar och tillstånd, vid olika åldrar - både enteralt och parenteralt. Kapitel 16 handlar om enteral nutrition. Nutritionspärmen - Enteral nutritio Forts olika typer av dränage • Passivt dränage: Ballong saknas, fritt flöde ner i påsen. Vanligtvis saknas ballongen vid passiva dränage V-sond (avlastning) Farmaka (protonpumpshämmare i.v., antibiotika i.v.) Radiologisk undersökning (CT utan kontrast med frågeställning fri gas) Om diagnosen är helt klar bör man dock överväga att operera utan röntgen eftersom tiden från symtomdebut till operation är avgörande för prognose

Clini-feeding sond - Röntgen Metodbo

 1. Onemed.se använder sig av cookies för att komma ihåg din konfiguration och statistik. Informationen delas med en tredje part. Läs mer >> ;
 2. Instruktionsfilm för sjukvård Duodopa® (levodopa/karbidopa). Intestinal gel, pum
 3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är avsedda som kunskapsstöd och vägledning till hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen och riktar sig främst till hälso- och sjukvården och djursjukvården

Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning • Kan sätta Kateter och utföra urintappning • Kan sätta sond • Känna till Preop- och postoprutiner • Kunna kapillärprovtagning Välkommen till oss på informationsträff varje tisdag kl. 14:00 eller 15:00 under hela hösten fram till den 10 december på Arenavägen 47, våning 13, Globen . populär: Neste sommer 2018. My home möbler 5. Spola sonden med vatten mellan varje läkemedel om flera olika läkemedel administreras efter varandra. 6. Spola sonden med 20-50ml vatten före och efter tillförsel. Hårda kapslar Kontrollera att kapseln får öppnas/delas. Vissa kapslar kan skruvas isär och innehållet kan tömmas ut och lösas upp i vatten Tillbehör till Corflo PEG. 50-6112 CORFLO* PEG Adapter Repair Kit 12Fr (5st/fp) 50-6116 CORFLO* PEG Adapter Repair Kit 16Fr (5st/fp) 50-6120 CORFLO* PEG Adapter Repair Kit 20Fr (5st/fp) . Produkt och användarinstruktion CORFLO* PEG för vårdpersonal Användarinformation CORFLO* Peg för patien

Vårdhandboken

Val av sond. Val av sond beror på patientens tillstånd, indikation för sond samt vad som ska distribueras via sonden. Patienter som enbart behöver nutritionshjälp och inte har retentionsproblem bör få en tunn och flexibel sond. [Vårdhandboken] varefter den bör bytas Halsbränna orsakas av att magsaft kommer upp till matstrupen från magsäcken. Det kallas för magsaftsreflux. Halsbränna kan kännas obehagligt men är nästan alltid ofarligt. Du kan göra en del själv för att lindra. Det finns också bra läkemedel som du kan använda Vårdhandboken. I den nationella Vårdhandboken hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. När en nationell anvisning saknas eller behöver förtydligas finns en lokal tillämpningsanvisning En stomi är en öppning i magens vägg som skapas genom en operation. Efter operationen samlas urin eller avföring upp i en stomipåse som sitter utanpå kroppen Då används ett koloskop eller en sond som förs in genom ändtarmsöppningen. Du kan ändå behöva opereras efteråt för att inte få tarmvred igen. Då tar kirurgen bort den del av tarmen som har vridit sig. Ett inklämt bråck kan tryckas tillbaka, men behöver ofta opereras senare

Skötselinstruktioner vid gastrostom

 1. I Västra Götaland har vårdgivarna kommit överens om en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken gäller för produktområdena hörsel, kognition och kommunikation, medicins..
 2. skad förekomst av H. pylori en viktig orsak till denna
 3. Sonden finns i storlek 6, 8, 10, 12, 14, 16 och 18F. Sonden finns i längd från ca. 60cm till 122cm. En PVC-sond kan ligga kvar ca. 1 vecka [Vårdhandboken] varefter den bör bytas. Varför på röntgen. Denna sond kan med stor säkerhet även anläggas på vårdavdelning
 4. tunn slang som kan föras genom näsan och matstrupen ner till tolvfingertarmen, kan användas för att tillföra närin
 5. En sond inom medicinen (nasogastrisk sond) är en tunn slang som används vid matning av en person som är oförmögen att äta på egen hand, oftast på grund av sjukdom, koma, efter bukoperation eller på grund ålder men även vid till exempel vissa psykostillstånd, Vårdhandboken
 6. PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) eller gastrostomikateter är ett medicinskt hjälpmedel och en form av sondmatning, [1] som innefattar att en sond går genom bukväggen till magsäcken eller tarmen. När sondmatning är aktuellt väljs i första hand nasogastrisk sond (från näsan till magsäcken), men vid längre tids behandling kan PEG bli aktuell för att patienten ska slippa det.
 7. Vi har ett brett utbud av högkvalitativa produkter inom området Gastrisk enteral nutrition. Produkterna tillverkas av bl.a. AMT Inc, och uppfyller kriterierna för ISO 80369-3. Denna standard är framtagen för att undvika felkopplingar mellan olika behandlingsystem inom vården

Även Vårdhandboken för hälso- och sjukvårdspersonal www.vardhandboken.se kan vara användbar. Dessutom finns det i Moodle under tema 4: Blod och sond även ett utbildningsmaterial utlagt som heter Blodtransfusio Nu kan du ladda ner en app med information om huruvida tabletter kan krossas eller ges i sond. Appen är framtagen av Skånes universitetssjukhus. Alla tabletter och kapslar kan inte delas eller krossas, till exempel på grund av sämre effekt eller risk för biverkningar i munhåla och svalg Riktlinjer och rutiner Nedanstående rutiner och riktlinjer gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus samt Närhälsan i Göteborg och södra Bohuslän • Vid nasogastrisk sond, kontrollera sondens läge innan matning. • Sonden ska noggrant spolas igenom med 20-50 mL rumstempererat vatten innan och efter matning. Upptrappning Påbörja sondmatning enligt Vårdhandbokens rekommendationer (se tabellerna nedan). Ge inte störr

Video: Skötselråd för Mic-Key gastrostomipor

Ibland får vårdtagare svullna ben och måste få benen lindade på ordination av läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska.. Man kan linda hela benet eller underbenet. Under Fördjupning hittar du många sidor med utmärkta instruktioner på hur man ska göra vid benlindning Vårdhandboken . Gastrostomi, PEG (perkutan endoskopiskt insatt gastrostomi) eller RIG (radiologiskt insatt gastrostomi) (behandling > 4-6 veckor) Jejunostomi (alternativt nasojejunal eller nasoduodenal sond) För information om indikation, skötselråd och omvårdnad se Vårdhandboken Nutrition, entera

Sondmatning - Wikipedi

Vid nasogastrisk sond, kontrollera sondläget innan sondmatningen startas. Sondläget kan kontrolleras genom att luft sprutas ned i sonden samtidigt som man med ett stetoskop lyssnar efter bubblande ljud i magen. Hör du inget kontakta sjuksköterska. Vårdhandboken. Author: VW49 Du kan också använda Medfarm Play. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer. Du kan också skapa egna kanaler där flera filmer kan grupperas efter just ditt specialområde Motorisk förmåga hos prematura barn. Barn som föds för tidigt löper ökad risk för både CP och DCD, en risk som ökar vid lägre gestationsålder (42,59) Att spola sonden har blivit första åtgärden för att förebygga ocklusion (5,9). Enligt Vårdhandboken ska sonden hos vuxna spolas med 20-50 mL vatten, anpassat efter sondens längd och storlek, efter matning och när den inte används (10). Sonden ska även spolas med vatten efter residualvo-lymmätning hos vuxna (5,11)

PEG-kateter - Vad är det och hur används den

Sond - nedläggning. Länk till EKG, vårdhandboken. Hjärt- och lungräddning, Vårdhandboken. Utbildningsfilm, Tecken på hjärtstopp (vuxen),HLR rådet. Utbildningsfilm, Teamträning S-HLR vuxen, HLR rådet. Obligatorisk självtest (HLR-rådet) Länk till vårdhandboken, läkemedelshantering. 1801 Medicintekniska moment II. 1802. •För kortvarigt bruk läggs sonden via näsan (nasogastrisk sond) •Vid längre tids behandling rekommenderas PEG • Ett alternativ är också anläggandet av (ESPEN, 2004, Vårdhandboken) Total parenteral nutrition . Ersättning av samtliga näringsämnen, vätska och elektrolyter i form av: - Kolhydrater - Fetter - Aminosyro

Mic-Key - den mest använda gastrostomiporte

Sidan granskades den 16 mars 2013. Innehållsansvarig: Lars-Göran Larsson Kir.klin USÖ Publicerad av Lars-Göran Larsso Fixera sonden provisoriskt. Spruta med injektionsspruta ner lite luft i sonden (liten kopplingsnippel ligger i förpackningen) och auskultera med stetoskop över epigastriet. Det skall höras ett tydligt bubblande, annars ligger sonden fel. Vid tveksamhet om rätt läge skall sonden inte användas förrän sondläget kontrollerats med röntgen Ta inte Haldol: om du är allergisk mot haloperidol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).. om du är mindre medveten om saker omkring dig och dina reaktioner blir ovanligt långsamma . om du har Parkinsons sjukdom. om du har en typ av demens som kallas Lewykroppsdemen

PEG-sond hantering, se Vårdhandboken www.vardhandboken.se Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30 . Patientsäkerhetslag, 2010:659 . Delegering av arbetsuppgifter inom hälso - och sjukvård och tandvård, SOSFS, 1997:14 . Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd o AKO Skåne-riktlinje utifrån Regionalt vårdprogram (E63-P Näringsbrist). Nyckelord: Näringstillförsel, sond, PEG, nasogastrisk, nasojejunal, jejunostomi. Den 68-åriga allvarligt cancersjuka kvinnan skulle opereras för passagehinder i tarmarna och kom premedicinerad till operationsavdelningen. Patienten hade inte på förhand fått någon ventrikelsond och hon fick ingen på operationsavdelningen innan sjuksköterskan påbörjade narkosen Om en patient har svårt att administrera läkemedel peroralt, men har en nasogastrisk sond (sond) eller perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) för nutritionsbehandling, kan läkemedel administreras via den infarten.. I samband med att patienten går över till att få läkemedel administrerade via sond/ PEG är det bra att genomföra en läkemedelsgenomgång av nuvarande behandling (Se. Materialet i vårdhandboken saknade praktiska instruktioner, signeringslistor, Sonden kan fixeras med fixeringstape på näsan, utmed kinden, ovanför och bakom örat. Ett alternativ är att tejpa sonden mot överläppen, men med ett litet mellanrum mellan sond och läpp. Använd t ex silkeshäfta, Steristrip eller skumplasthäfta

This feature is not available right now. Please try again later Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Hernandez C et al. C.A.U.S.E.: Cardiac arrest ultra-sound exam—a better approach to managing patients in primary non-arrhythmogenic cardiac arrest. Resuscitation 2008;76:198-206. Länk Perera P et al. The RUSH Exam: Rapid Ultrasound in SHock in the Evaluation of the Critically lll. Emerg Med Clin N Am 2010;28:29-56. Län Vissa magplågor ska du vara uppmärksam på. Inspirerade av Elite Daily listar vi smärtorna du bör kolla upp.. 1. Du mår konstant illa - och kräks. Alla som har åkt på vinterkräksjukan eller en matförgiftning vet att kräkningar och diarré under ett par dagar oftast inte innebär någon fara - så länge du håller vätskebalansen.. Men om du upplever att illamåendet och diarréerna.

Tillvägagångssätt - Vårdhandboken

Region Östergötland - Enteral nutritio

Namnet på denna medicin är Movicol dospåse, pulver för oral lösning. Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Det rekommenderas ej för barn under 12 år. Movicol hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid Beräkna ditt personliga kaloribehov (kcal) och energiprocent. Här kan du räkna ut ditt BMR - hur mycket energi (kcal) din kropp förbrukar för att hålla igång vitala organ under fullständig vila (dvs ingen stimulas av sympathetic nervous system)

Nasogastrisk sond Vid utskrivning från sjukhuset då patienten fått nasogastrisk sond för första gången skickar vårdavdelningen med en sond för första bytet. Kommunens utförare ansvarar för att rätt nutritiv sond beställs för kommande byten, oavsett om det sker i kommunen eller på sjukhus Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner Bedömning av barns tillväxt TILLVÄXT. Om kortvuxenhet, långvuxenhet, huvudomfång, bristande viktökning och riktlinjer för remittering vid avvikelser från tillväxtkurvan Läs Vårdhandboken för nationell rutin Administrering Syfte och omfattning Syftar till att tillgodose en säker administrering av läkemedel inom Region Uppsala. Administrera läkemedel Sjuksköterskan ska vid behov kunna informera patienten om hur läkemedlet ska intas, dess verkan och eventuella biverkningar All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg.För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.. Utbildningen är öppen för alla till och med 31 december 2020

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkning ar men alla användare behöver inte få dem.. Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Svag ökning av kroppstemperaturen.. Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Förhöjda levervärden i blodet, aptitlöshet, illamående, kräkningar, frossa, yrsel och huvudvärk huden. Den består av en sond som i änden är försedd med en stopplatta och på utsidan närmast huden sitter en fixeringsplatta som är justerbar för att hålla sonden på plats. Indikationer Patienter med fungerande mag-tarmkanal, men som av olika skäl inte kan tillfredsställa sitt energi- och näringsbehov med mat och kosttillägg Venprover bör tas av sjuksköterska. I de fall då personal med reell kompetens efter delegering vill utföra uppgiften skall sjuksköterska alltid finnas på enheten i samband med att proverna tas.BAS -test och blodgruppering skall alltid utföras av sjuksköterska.. Kapillär blodprovstagning av blodsocker kan delegeras När Ann Langius-Eklöf som ung sjuksköterska kom i kontakt med svårt sjuka patienter med cancer i munhåla och svalg, slogs hon av att vissa patienter föreföll må så mycket bättre än andra. Att de verkade uppleva livskvalitet trots sin svåra sjukdom Film tillhörande boken Medicinsk teknik för sjuksköterskor, utgiven på Studentlitteratur, författare Eva Björkman, Karin Karlsson

Val av sond. Val av sond beror på patientens tillstånd, indikation för sond samt vad som ska distribueras via sonden. Patienter som enbart behöver nutritionshjälp och inte har retentionsproblem bör få en tunn och flexibel sond. [Vårdhandboken] varefter den bör bytas Omsorg och Äldreförvaltningen Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(2) Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Gastrostomi Utfärdad: 141218 Reviderad: Dnr: 2013-363 Gastrostom

Nasogastrisk sond/ventrikelsond kan läggas ned av sjuksköterska (ej nödvändigt med delegering) eller läkare. Länk till Vårdhandboken - Sondinläggning. Remiss för sondkontroll skrivs av läkare i ROS enligt följande mall: Undersökning: Buköversikt. Remisstext: Denna patient har erhållit en nasogastrisk sond på grund a Om sonden åker ut ska genast en ny sond sättas dit för att hålla stomat öppet. Tecken att vara uppmärksam på: Röd, sårig eller irriterad hud Blod, var eller andra tecken på infektion (www.vardhandboken.se -basala hygienrutiner) Daglig noggrann tvätt av underlivet, urinrörsmynningen och den synliga delen av kateterslange

I vissa fall behöver personer som genomgår cancerbehandling extra näringstillskott för att möta deras näringsbehov. Total parenteral nutrition innebär att en speciell blandning av glukos, protein, fett, vitaminer och mineraler ges via blodbanan Sond Vårdhandboken, nutritionspump Venprovstagning Läs Vårdhandboken,se Film från Västra Götaland. (i Örebro desinficeras huden på alla provtagningar) För. Universitetssjukhuset Örebro / Utbildning / Kliniskt träningscenter / Öppet hus KTC färdighetsträning Nasogastrisk sond, Vårdhandboken; PEG (Percutan endoskopisk gastrostomi), pdf, öppnas i nytt fönster; Signeringslista sondmat, pdf, öppnas i nytt fönster; Upphandlade kosttillägg och sondnäringar, pdf, öppnas i nytt fönste Sår är en belastning och påverkar människors vardag oavsett om såret är akut efter ett olycksfall eller efter en operation. Likaså vid svårläkta sår som bensår, fotsår hos personer med diabetes eller vid trycksår eller maligna tumörsår Gastrostomisk sond väljs då behandlingen planeras vara ett långvarigt alternativ. Forskning visar att enteral nutrition medför ökat oberoende och lättnad över att inte behöva vara orolig över sitt näringsintag. Sociala tillfällen som inkluderar mat och dryck upplevs dock som svåra

Kontakt Materialkonsulent Hanna Borgström, Hanna.Borgstrom@skane.se, telefon 040-675 37 91. Expertgrupp Personer från Region Skånes olika vårdinrättningar har ställt kraven på produkterna Sond Vårdhandboken, nutritionspump; Venprovstagning Läs Vårdhandboken, se Film från Västra Götaland. (i Örebro desinficeras huden på alla provtagningar) För den som gått proACT eller någon HLR utbildning kan följande tränas: Sätta nästub, svalgtub, O2- grimma, masker, ventilera med pocketmask

ReSounds online-hörseltest är ett snabbt sätt att kolla hur bra du hör. Testa din hörsel nu Vårt enkla online-hörseltest hjälper dig att testa hörseln, identifiera en potentiell hörselnedsättning och indikera att du bör besöka en audionom

 • Jobb i spanien torrevieja.
 • Thiol grupp.
 • Vad är en furste.
 • B7 chord.
 • Saltsjö synonym.
 • Restauranger östermalm.
 • Rysk svart terrier till salu.
 • Ie heparin.
 • Heavy metal 80 talet.
 • Redovisningsprogram gratis.
 • Clarityn till hund.
 • Vem uppfann den första spisen.
 • Did i tell you chords.
 • Editiepajot lennik.
 • Bedside crib hur länge.
 • Halvin rekisterinumerohaku.
 • Disney prinzessin belle kostüm.
 • Carl jonas love almqvist dikter.
 • Emoji bilder whatsapp.
 • Galleri final.
 • Lovescout24 favoriten löschen.
 • Ingenieur fahrzeugtechnik studium.
 • Chicago marathon participants.
 • Tyska hejdå fraser.
 • Vilka är pyjamashjältarna.
 • Eutanasi nederland.
 • Gibson serial number 9 digit.
 • Frasier wikipedia.
 • Arbetsmarknadsutbildning arbetsförmedlingen.
 • Sächsisch für anfänger quiz.
 • Klassråd lågstadiet.
 • Fotolia instant app.
 • Aciclovir.
 • Dalmål exempel.
 • Joels brygga träslövsläge.
 • Usb hdmi media markt.
 • Shopsystem kostenlos.
 • Bröstcancer wikipedia.
 • Hallmark play.
 • Jordgubbe på latin.
 • Djungelboken 2016 svenskt tal swefilmer.